Vloot

Je vindt hier een overzicht van het botenbestand van Isala. Bij elke boot staat het geadviseerde roeigewicht en of de boot alleen door wedstrijdroeiers kan worden gebruikt na dispensatie van de wedstrijdcommissaris.

Site botenhuis6

Site botenhuis5 

Jaar Naam Type Makelij Gewichtsklasse Opmerking
Aalscholver Wherry gebruikt
1996 Zwaan C4x+ nieuw Busman 60-90 kg
1997 Pijlstaart 1x nieuw Waterking 60-90 kg
1999 Zilvermeeuw C3x/2x+ nieuw Busman 60-90 kg  
2000 Smient 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2001 Snip 1x nieuw Lianglin 70-80 kg wedstrijdboot
2001 Pekingeend 2x nieuw Lianglin 70-80 kg
2001 Pinguiïn 4x+ nieuw Lianglin 60-75 kg
2002 Albatros 1x nieuw Filippi 60-70 kg
2002 Duiker 1x nieuw Hassle 60-70 kg
2002 Topper C4+ nieuw Schellenbacher 60-90 kg
2003 Meerkoet 1x nieuw Filippi 60-70 kg  
2003 Rotgans 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2004 Nimmerzat 4x+/4+ nieuw Filippi 70-90 kg wedstrijdboot
2005 Zeemeeuw C4x+ nieuw Baumgarten 60-90 kg  
2005 Snabbeltje 1x gebruikt Aylings 70 kg wedstrijdboot
2006 IJsvogel 1x nieuw Filippi 75 kg
2007 Roerdomp C2x nieuw Wiersma 60-90 kg  
2007 Fuut 1x nieuw Filippi 70-90 kg
2008 Alk 1x nieuw Filippi 60-70 kg
2009 Franjepoot 4x+/4+ nieuw Filippi 70-90 kg wedstrijdboot
2011 Flamingo C4X+ nieuw Wiersma 60-90 kg
2013 Stern 2x/2- nieuw Wintech 60-80 kg wedstrijdboot
2013 Stormvogel 4x+/4+ nieuw Wintech 70-85 kg wedstrijdboot
2013 Visdief 1x gebruikt Wintech 60-75 kg wedstrijdboot
2014 Visarend C4X+ nieuw Wiersma 60-90 kg
2014 Plevier 1x nieuw Wintech 85 kg wedstrijdboot
2015 Zomertaling 1x nieuw Wintech 75 - 85 kg  wedstrijdboot
2015 Ibis 2x/2- nieuw Wintech 70 - 90 kg wedstrijdboot
2016 Drieteen C3x+ nieuw Wiersma 60-90 kg  
2019  Lepelaar  C2x+  nieuw  Wiersma 60-90 kg
2020 Nonnetje 1x nieuw Swift Elite A 70 - 80 kg
2021 Kanoet C3x+ nieuw Wiersma 60 - 90 kg
2021 Rietzanger 1x nieuw Swift Elite A 50 - 65 kg
2021 Kokmeeuw 2x Coastal nieuw Liteboat 50 -110 kg
2021 Oeverpieper

1x Coastal

nieuw Liteboat 50-110 kg
2022 Zeekoet 1x nieuw Wintech 55-110 kg
2022 Waterhoen 2x nieuw Swift Elite A
2022 Moeder Gans nieuw Wiersma coach/volgboot

pagina eigenaar: materiaal commissie. Datum laatste update: 09-01-2023