De vereniging Isala

De vereniging Isala is opgericht op 1 juli 1912. Het eerste botenhuis was gelegen in een haven genaamd “het Cabinetje”. Deze haven bestaat allang niet meer, maar de restanten daarvan zijn nog steeds te zien in de Cabinetsgracht. Deze ligt in het gebied tussen de Veerstraat, het Hoornwerk, de Badhuisweg en de Henri Dunantweg.

Om waterstaatkundige redenen moest Isala in 1968 met het botenhuis verhuizen naar de toenmalige Noorderhaven. Dat gebeurde door het hele gevaarte met sleepboten daarheen te varen. Ook deze ligplaats moest weer worden verlaten, omdat deze haven werd afgesloten van de IJssel. Overigens is er inmiddels een nieuwe Noorderhaven gerealiseerd, maar deze ligt op een wat andere plek dan de vorige.

In 1971 is uiteindelijk ons huidige botenhuis in de Marshaven tot stand gekomen door de koop van een ponton, waarop een nieuw botenhuis werd gebouwd. We huren nu het water in de Marshaven. De steigers en de palen waaraan het botenhuis ligt zijn van de gemeente Zutphen. Het botenhuis zelf is eigendom van de vereniging Isala. Meer informatie over ons huidige botenhuis vindt je hier.

Op dit moment is Isala druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw botenhuis in de Marshaven. Het ontwerp is gereed, maar voor de realisatie een feit is zal er nog heel wat water door de IJssel stromen. 

De visie van het bestuur

Isala is een roeivereniging waar leden ongeacht hun ambities met plezier kunnen sporten. Alle leden moeten zich comfortabel en veilig voelen binnen de vereniging. Isala kent een gemoedelijke en open cultuur die uitnodigt tot sportieve en sociale bijdragen. Het initiatief en de sturing ligt daarvan zoveel mogelijk bij de leden zelf. 

versie 26-05-2021