Bestuur en commissies

Isala is een vereniging met een bestuur. In het onderstaande overzicht de bestuursfuncties en -leden met de commissies waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 

Bestuursfunctie Wie  Commissies

Voorzitter

Colette Schelfhorst

Communicatie extern

Redactiecommissie / Website

Roei-examencommissie

Veiligheid

Kascommissie

Secretaris

Mischa ten Kate

Communicatie intern

Privacy

Commissie Ledenwerving

Ledenadministratie

Nieuwsbrieven

Penningmeester

 

Stefan Zwaferink

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Roeiopleidingen commissaris

 

Annegaaike Leopold

ROC (roeiopleidingencommissie)

Instructeurs

Jeugdroeien

Coaching gevorderden

Bedrijfsroeien

Roeiactiviteiten commissaris 

Inge Wilms

Wedstrijdroeien

Toerroeien

Marathonroeien

Materiaalcommissaris

 

Jan Knol Materiaalcommissie

 

 

Vertrouwenspersoon

Volgens de Arbo-wet en de Wet Gelijke Behandeling is het bestuur verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Felix Dikken, (kinder-)arts, vervult deze functie binnen Isala. Hij is per e-mail te bereiken via vertrouwenspersoon@zrzv-isala.nl, of telefonisch op 06-50433784.