Bestuur en commissies

Isala is een vereniging met een bestuur. In het onderstaande overzicht de bestuursfuncties en -leden met de commissies waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

 

Bestuursfunctie Wie  Commissies

Voorzitter

Kees Jan de Louw

Communicatie extern

Toercommissie

Redactiecommissie / Website

Roei-examencommissie

Kascommissie

Secretaris

Hans Cornelissen

Communicatie intern

Privacy

Commissie Ledenwerving

Ledenadministratie

Nieuwsbrieven

Penningmeester

 

Andries Griffioen

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Roeicommissaris

 

Frans Boerman

ROC (roeiopleidingencommissie)

Instructeurs

Jeugdroeien

Commissie Ledenbehoud

Coaching gevorderden

Bedrijfsroeien

Wedstrijdcommissaris

 

Colette Schelfhorst Wedstrijdcommissie

Materiaalcommissaris

 

Marcel Bisseling Materiaalcommissie

 

 

Vertrouwenspersoon

Volgens de Arbo-wet en de Wet Gelijke Behandeling is het bestuur verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Felix Dikken, (kinder-)arts, vervult deze functie binnen Isala. Hij is per e-mail te bereiken via noosrepsnewuortrev.[antispam].@zrzv-isala.nl, of telefonisch op 06-50433784.