Bestuur en commissies

Isala is een vereniging met een bestuur. In het onderstaande overzicht de bestuursfuncties en -leden met de commissies waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Klik op de bestuursfunctie of link om een e-mail te verzenden.

 

Bestuursfunctie Wie  Commissies

Voorzitter

Nicolaas Bessels

Communicatie extern

Redactiecommissie / Website

Roei-examencommissie

Veiligheid

Kascommissie

Secretaris

Thera Dieleman

Communicatie intern

Privacy

Commissie Ledenwerving

Ledenadministratie

Nieuwsbrieven

Penningmeester

 

Bas Bresters

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Roeiopleidingen commissaris

 

Lex Schouten

ROC (roeiopleidingencommissie)

Instructeurs

Jeugdroeien

Coaching gevorderden

Bedrijfsroeien

Roeiactiviteiten commissaris 

Inge Wilms

Wedstrijdroeien

Toerroeien

Marathonroeien

Materiaalcommissaris

 

Jan Knol Materiaalcommissie

 

 

Vertrouwenspersoon

Volgens de Arbo-wet en de Wet Gelijke Behandeling is het bestuur verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Felix Dikken, (kinder-)arts, vervult deze functie binnen Isala. Hij is per e-mail te bereiken via noosrepsnewuortrev.[antispam].@zrzv-isala.nl, of telefonisch op 06-50433784.