Contributie

De jaarcontributie voor 2017 bedraagt:

  • seniorleden: € 275,-- (inclusief een afdracht van € 36,28 aan de roeibond KNRB);
  • juniorleden: € 145,-- (inclusief een afdracht van € 20,38 aan de roeibond KNRB);
  • buitenleden: € 83,--;
  • donateurs: € 25,--;
  • leden met een eigen boot: voor de ligplaats € 275,-- plus € 21,-- per meter bootlengte.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalige bijdrage in het schadefonds van € 5,-- en botenfonds van € 43,50.

Aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap geef je door aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december aan het adres van de secretaris. Indien niet tijdig is opgezegd, blijft het lidmaatschap doorlopen.

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL64 RABO 0366 2746 86 t.n.v. Zutphense Roei- en Zeilvereniging ISALA.