Contributie

De jaarcontributie voor 2018 bedraagt:

  • seniorleden (vanaf 21 jaar): € 280,-- (inclusief een afdracht van € 36,90 aan de roeibond KNRB);
  • jong volwassenen (18 t/m 21 jaar): € 205,-- (inclusief een afdracht van € 36,90 aan de roeibond KNRB);
  • juniorleden (tot 18 jaar): € 147,50 (inclusief een afdracht van € 20,73 aan de roeibond KNRB);
  • buitenleden: € 85,--;
  • donateurs: € 25,--;
  • leden met een eigen boot: voor de ligplaats € 280,-- plus € 21,50 per meter bootlengte.

Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 50,-- 

Als peildatum voor de bepaling van het soort lidmaatschap (junior, jong volwassen, senior) geldt 1 januari van het lopende jaar.

Aanmeldingen, wijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap geef je door aan de ledenadministratie.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, opzeggen dient schriftelijk te geschieden voor 1 december aan het adres van de secretaris. Indien niet tijdig is opgezegd, blijft het lidmaatschap doorlopen.

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL64 RABO 0366 2746 86 t.n.v. Zutphense Roei- en Zeilvereniging ISALA.