Aanmelden voor een wedstrijd

Wil je meedoen met een wedstrijd, dan meld je de ploeg (of bij skiff jezelf) aan via de activiteitenkalender op de website.

Daar vul je in uit welke leden de ploeg bestaat en op welke positie zij in de boot zitten. Ook vermeld je met welke boot je de wedstrijd wilt roeien en in welk veld je wilt uitkomen. De aanmelding komt bij de wedstrijdcommissaris terecht. De aanmelder van de ploeg voor de wedstrijd is tegelijkertijd de teamcaptain voor deze wedstrijd.

De wedstrijdcommissaris onderhoudt contact met de teamcaptain. De teamcaptain deelt de informatie vervolgens met de ploegleden. De wedstrijdcommissaris faciliteert de ploegen door hen aan te melden bij de wedstrijd via de KNRB en de boten en de botenwagen te reserveren. De wedstrijdcommissaris coördineert ook het op- en afladen en vervoer van de boten. Isala schiet het benodigde wedstrijdgeld voor.

Zijn er meerdere ploegen die eenzelfde boot willen gebruiken en er onderling niet uitkomen dan bepaalt de wedstrijdcommissaris wie in welke boot roeit. De ploegen dragen zelf zorg voor een wedstrijdstuur, een geautoriseerde bestuurder voor de botenwagen en het wedstrijdklaar maken van de boot. De ploegen nemen kennis van de bepalingen van de betreffende wedstrijd via de verenigingswebsites en de KNRB.

In de winter kan het bestuur het vaarverbod instellen. Voor het roeien van wedstrijden wordt daarbij hetzelfde principe gehanteerd. Is dit aan de orde, dan deelt de wedstrijdcommissaris dit mee.

Wedstrijdcontract 

Wil je een wedstrijd roeien of sturen, dan is het verplicht een KNRB-wedstrijdcontract te hebben. Hierin geeft de deelnemende roeier aan geen doping te hebben gebruikt voorafgaand aan de wedstrijd. Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beiden kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Het aanvragen van een wedstrijdcontract kan door een mail te sturen aan de wedstrijdcommissaris, die het vervolgens aanvraagt bij de KNRB. Doe dit ruim op tijd! Voor sluiting van een wedstrijdinschrijving moet het contract binnen zijn bij de KNRB. Anders kun je niet meedoen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal in bezit van een wedstrijdcontract dan wordt dit jaarlijks stilzwijgend verlengd. Per jaar wordt bij het ploegoverzicht aangegeven of ieder ploeglid in bezit is van een wedstrijdcontract. Ook wedstrijdsturen hebben een wedstrijdcontract nodig! Is een roeier bij verschillende verenigingen lid, dan hoeft er maar één keer een contract te worden ingediend.

Wedstrijdtenue 

Roeiers van Isala die een wedstrijd roeien moeten het Isala wedstrijdtenue dragen: een wit shirt met op de borst een blauw Isala-logo en een zwarte broek. Of het Isala wedstrijdroeipakje. Bij training op ons roeiwater gelden de clubregels: fluorescerend geel hes, shirt of jack. Hier dient de zichtbaarheid en daarmee gepaard gaande veiligheid als belangrijkste uitgangspunt.

Bekijk hier de kledinglijn van Isala. 

Botenvervoer 

Om aan een wedstrijd of toertocht te kunnen deelnemen worden de boten vervoerd met de botenwagen. De teamcaptain die de ploeg inschrijft moet dit voorafgaand aan de inschrijving geregeld hebben. Het bestuur beslist wie er toestemming krijgt om met de botenwagen te rijden. Op de ledenlijst is terug te vinden wie hiervoor toestemming hebben gekregen. Over de eisen aan de chauffeur, de auto en de regels voor gebruik kun je hier meer informatie vinden. De materiaalcommissaris verleent de toestemming.

Wedstrijdgelden

Inschrijfgeld

Om een wedstrijd te kunnen roeien betaal je inschrijfgeld. Op de website van de organiserende vereniging is terug te vinden hoe hoog het bedrag per type boot is. Het betalen van het benodigde wedstrijdgeld wordt centraal geregeld en voorafgaand aan de wedstrijd voorgeschoten door Isala. 

Bij de inschrijving voor een wedstrijd verleent de teamcaptain Isala automatisch toestemming het benodigde wedstrijd geld voor te schieten en achteraf te verrekenen met de teamcaptain. De teamcaptain verrekent het vervolgens met de eigen ploeg. Isala hanteert het goede gebruik dat de stuur wordt vrijgehouden van betaling van het wedstrijdgeld.

Botentransport en autokosten

De kosten van botentransport en de reiskosten van roeiers naar een roei-activiteit worden onderling verrekend met alle roeiende deelnemers. Een stuur die niet meeroeit,  wordt vrijgesteld van het betalen van een vergoeding.

De vergoeding voor de botenwagenchauffeur is € 0,33 per km i.v.m. het hogere brandstofverbruik door het trekken van de botenwagen. Deze kosten worden verdeeld over alle ploegleden waarvoor er een boot op de botenwagen ligt.

De vergoeding voor de overige auto’s bedraagt € 0,21 per km.

Alle kilometerkosten worden bij elkaar opgeteld en verdeeld over alle roeiende ploegleden. Dit wordt onderling verrekend en afgehandeld, Isala speelt hierin geen rol.

(N.B. De bijdrage aan Isala van € 2,- voor botentransport is hiermee vervallen).