Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Geplaatst op 14-03-2020  -  Categorie: Algemeen

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen.

De nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland zijn gisteren opgelegd en in een persconferentie van de Nederlandse overheid afgekondigd. Deze maatregelen raken de sportsector en hiermee ook de roeisport. Alle roei evenementen, waaronder wedstrijden, zijn dan ook afgelast tot 31 maart.

Isala volgt het advies van RIVM voor gezondheidsmaatregelen en we nemen de volgende extra maatregelen, ook voor Isala, waar met minder dan 100 mensen bijeenkomen.

Wat betekent dit concreet voor het roeien bij Isala:

 1. We volgen de gezondheidsmaatregelen conform het RIVM
 2. We volgen de extra anti-infectieprotocollen op en we verzoeken alle roeiers om zich
    hieraan te houden:
 • Er staat bij binnenkomst handenalcohol / handenzeep: We vragen iedereen om handen te wassen bij binnenkomst; voor en na het eten; na wc- bezoek, voor en na het roeien incl. trainen op de ergometers.

 • Een ieder die ziekteverschijnselen heeft zoals koorts en hoesten, beperkt het contact met anderen en neemt, indien het protocol van de RIVM dat adviseert, contact op met huisarts of GGD. We vragen je dan niet naar Isala te komen of mee te werken aan klusprojecten. Uiteraard vinden we het belangrijk om te horen hoe het met je gaat, maar het initiatief om ons hierover te informeren ligt vanzelfsprekend bij jou.
 1. Wij vragen extra rekening te houden met sociale distancing:
 • Beperk het aantal mensen in het verenigingsgebouw, op vlotten en in de kleedkamers.

 • Beperk de gezellige koffie. Zorg dat je met niet te veel mensen in het botenhuis bent.

 • Spreid het roeien zoveel mogelijk op de dag om de spits op de ochtenden te vermijden.

4.De volgende activiteiten in de maand maart gaan niet door:

 • 16 maart bijeenkomst wedstrijdroeiers

 • 21 maart head of the river

 • 28 maart skiff en tweehead
 1. Over de volgende activiteiten gelden afwijkende afspraken. We denken nu dat de hieronder staande afspraken afdoende zijn. Houd voor de zekerheid de website van Isala in de gaten.
 • 18 maart instructeursbijeenkomst introductiecursus: de ROC communiceert hierover met betrokkenen. 

 • 23 maart start introductiecursus: kan gewoon doorgaan, mits gespreid aangeboden.

 • 28 en 29 maart examens kanaalgestuurd: kan gewoon doorgaan

 • 4 april weerribbentocht: berichtgeving in de gaten houden.
 1. Houd de website en de daarop vermelde activiteitenagenda in de gaten. We geven daar de actuele situatie aan.

En laten we bovenal ons gezonde verstand blijven gebruiken, waarbij we onszelf en anderen in acht nemen. Voor specifieke vragen, rondom het coronavirus en roeien of andere activiteiten bij Isala, en die je niet beantwoord ziet bij de RIVM kun je contact opnemen met Leo Kerklaan (medische vragen) en Colette Schelfhorst (Overige vragen).

Leo Kerklaan: lkerklaan@kpnmail.nl

Colette Schelfhorst: voorzitter@zrzv-isala.nl


Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Hans Cornelissen, secretaris