Highlights ALV 17 november

Geplaatst op 19-11-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Redactie

Op vrijdagavond 17 november was de najaars-ALV 2017. Je leest hier een korte samenvatting van de punten die aan de orde kwamen. Het volledige verslag wordt door de secretaris gemaakt. De vergadering werd voorgezeten door Kees Jan de Louw.

Botenhuis: De tekeningen zijn gereed. Op basis hiervan worden de offertes aangevraagd. Begin 2018 komt er een ledenvergadering waarin we gezamenlijk een besluit nemen.

Huishoudelijk reglement: De stemming over aanpassing is opgeschort. Er bleek veel discussie te zijn of het opnemen van regels of adviezen wel hier hoort. De aanpassing had vooral betrekking op veiligheid. Chris Braun heeft aangeboden een voorstel tot herziening van het Huishoudelijk Reglement en Statuten te doen. Voorstel aanvaard.

Vrijwilliger van het jaar: Peggy van Til.

Vacature secretaris: De functie van secretaris is nog vacant.

Commissies: Alle commissarissen hebben verslag gedaan. Het is duidelijk dat de commissies goed functioneren en veel werk verzetten. En dus altijd extra hoofden en handen kunnen gebruiken. Soms structureel maar vaak ook ad hoc.

Begroting: Penningmeester Andries Griffioen overlegt een duidelijk financieel plaatje.