Veiligheid

Veilig roeien vinden wij belangrijk en tijdens de roeiopleidingen wordt hier ook aandacht aan besteed.

Op de haven, de IJssel en het Twentekanaal komen wij ook andere watergebruikers tegen. Om de samenwerking en daarmee de veiligheid op het water te bevorderen, heeft Rijkswaterstaat zich met een campagne gericht op alle watergebruikers met de naam "Varen doe je samen" . 

Rijkswaterstaat heeft een brochure gemaakt met een aantal tips om veilig(er) te roeien. Lees hem door en weet wat je moet doen voor een behouden vaart! Veilig varen is een kwestie van goed samenwerken en rekening houden met andere watersporters, pleziervaart en beroepsvaart.
Met de 10 gouden tips voor veilig roeien zorgen we voor meer kennis van de regels, besef van de gevaren en begrip voor andere watergebruikers.

Veilig het water op   tips voor roeiers tcm174 287810