Roeiend via de Mark, in 'de Brede Aa' en rond Breda

De KNRB Midweekroeien Commissie organiseerde dit jaar op donderdag 16 september haar jaarvergadering bij de RV Breda, gelegen aan de rustige rivier de Mark, Noord West van Breda, bij Terheiden. Deze commissie bestaat nu uit 60 contact personen bij 60 Roeiverenigingen in Nederland die 'met elkaar en voor elkaar' elk jaar een vijftal landelijke midweek roeidagen organiseert in de derde week van Augustus. Het afgelopen jaar was dat bij de KGR de Hunze in Groningen, bij de RV Alphen in Alphen, bij de RV de Hertog en bij de RV de Ank/het Anker in Doetinchem /Ulft. Gezamenlijk werden dit jaar bijna 80 gast roeiers ontvangen, nadat het afgelopen jaar moest worden overgeslagen vanwege het Corona roeiverbod. RV De Helling liet het dit jaar afweten.

rondjebreda01-250px-1-van-2Er was een speciale reden om bij de RV Breda met 26 contactpersonen te vergaderen. 'Toerroeien' is bij de RV Breda de kurk waar de vereniging op drijft, sinds in het kader van een Lustrum viering, vier jaar geleden. Er werd met 40 roeiers, jong en oud, met eigen botenwagens naar Parijs werd gereden, om aldaar deel te nemen aan de Traversé de Paris. Een bijzondere roeitocht met bijna 1000 roeiers over de Seine, die dan afgesloten is voor niet-roeiboten van 7.00 uur in de vroege morgen tot 13.00 uur. Dit alles vindt jaarlijks plaats op de derde zondag in september. De tocht gaat rondom de Notre Dame, gelegen op het Île de la cité. Na deze tocht is er binnen de RV Breda bij jong en oud, zowel bij wedstrijdroeiers en niet-wedstrijd roeiers zoveel belangstelling voor toerroeien ontstaan, dat er een geheel nieuw instructieboek toerroeien is geschreven met drie niveaus. T1, T2 en T3, zie foto. De bijbehorende toertochten rondom Breda zijn goed in beeld gebracht, zie de foto. Meer informatie

Het lag dan ook voor de hand om in de middag met de aanwezige midweek roeiers (26) het 'rondje Breda' te gaan roeien. Het toerroeien voor gast roeiers wordt in Breda gestart met een bruikleen overeenkomst en een document voor het boot en materiaal gebruik. Eenmaal op het brede water van de rustige rivier de Mark, was het toch nog een flink stuk roeien tot Breda in zicht kwam. We roeien als vanzelf rechtuit de Nieuwe Haven van Breda binnen, nog in 1964 gedempt om ruimte voor het verkeer te maken en in 2007 weer uitgegraven om de oude binnenstad een nieuwe horeca/leefbaarheids impuls te geven. Een historische plek, dichtbij het Kasteel van Breda (nu de KMA en afgesloten defensieterrein), dichtbij het Spanjaardsgat, beroemd als doorvaart voor het Turfschip van Breda in 1590, met de soldaten van stadhouder Maurits als indringers onder het turf verborgen. De huidige Nieuwe Haven werd toen de Brede Aa genoemd, waar het riviertje de Aa uitstroomde in de Mark. Helaas is de Nieuwe Haven nu doodlopend, en na een wissel roeiden we een stukje terug om aan ons rondje Breda te beginnen. De oude Vestingwerken rondom Breda hebben al in 1870 plaats gemaakt voor prachtige nu eens brede en dan weer smalle singels. Met een groot aantal bruggen, prachtige 19e eeuwse herenhuizen, school- en kantoor gebouwen. Maar ook met veel moderne gebouwen waar voldoende ruimte was, oa rondom de Koepelgevangenis van rondjebreda02-250px-2-van-2Breda. Op ons rondje kwamen we weer uit, nu bij de Achterkant. Bij het hek van de KMA, bij het botenhuis van de KMA. Een goede plek om weer te wisselen en door het hek naar de sportvelden te spieden, waar we al snel zagen dat de huidige KMA open staat zowel voor mannelijke als vrouwelijke studenten. We roeiden het rondje Breda met vier moderne C-vieren en met een 100 jarige wherry, welke tijdens het Corona roeiverbod weer helemaal was opgeknapt. Gelukkig arriveerde deze niet als laatste boot aan het vlot, ze werd met een ingenieuze hijs- installatie op de wal getakeld te worden. Ook hier heeft elk nadeel ook een voordeel. We waren allemaal onder de indruk hoe het toerroeien bij de RV Breda een integraal onderdeel is geworden van het verenigingsleven. De groep welke in Parijs heeft geroeid, houdt nog jaarlijks een reünie, de jonge en oudere roeiers, de wedstrijd roeiers en niet-wedstrijdroeiers welke 'sous les ponts de Paris' hebben geroeid. Blijkbaar een onvergetelijk ervaring welke bindend is in een middelgrote roeivereniging.

Het volgend jaar is Isala weer aan de beurt voor het organiseren van een landelijke midweek roeidag en mogen we een deelname van de RV Breda verwachten aan onze lustrum Rijn IJssel Marathon (RIJM 2022).

Namens het Isala toercomm. team, Ton de Haas, Emmy Mijnhout en Pieter Arkesteijn.

 

Pieter Arkesteijn

Voorzitter KNRB Midweek roeien commissie

.