Overijsselse roeivierdaagse 2010

Overijsselse roeivierdaagse 2010 

  

De internationale roeivierdaagse van Overijssel, georganiseerd door Daventria 

 

De aankondiging beRoeivierdaagse 2010 1loof de een  tocht met sportieve uitdagingen te wor den… daar zijn wij altijd wel voor te vin den. 6 man waren daar voor nodig, bedachten we. Met een vaste ploeg van vijf en dagelijks aangevuld met een zes dedeelnemer had den we de organisatie rond. Met de stuur en de chauffeur zou den we dan kunnen ruilen bij te veel blaren of vermoeidheid.

 

Maar die blaren en die vermoeidheid vielen mee, want liefhebbers om de auto te rij den ston den niet in de rij. Dus dat was zo veel mogelijk roeien! Viermaal 50 kilometer per dag. Van Deventer naar Dalfsen. Van Dalfsen naar Gramsbergen. Van Gramsbergen naar Goor en van Goor naar Deventer.

 Roeivierdaagse 2010 2

Het was een grandioze ervaring. En wat had Daventria het goed georganiseerd. Overal ston den vrijwilligers klaar om ons te helpen bij het aanleggen en klunen en die rondrij den de toiletwagen die overal opdook, was een uitkomst. We hoef den het niet in het gras “te doen” of achter een boom. On derweg ston den ze klaar met koeken en koffie, pizzapunten, aardbeien met slagroom en heerlijke maaltij den aan het ein de van de dag op het verzamelpunt/overnachtingsadres in Giethmen. En daarna slapen op grote slaapzalen, als haringen in een ton…..

 

We hebben het ook fantastisch afgesloten: de sloep van de “Hanzeste den” wachtte ons met onze supporters op aan het ein de van het Twentekanaal en die vergezel de ons helemaal naar Deventer. We lieten ons uitdagen om er een wedstrijdje van te maken en we wer den zowaar twee de. Je kunt toch niet an ders als je zo geëscorteerd en aangemoedigd wordt.  Na het einddiner voeren we met z’n allen in de sloep naar Isala terug. Moe en heel tevre den. Met veel nieuwe vrien den bij Daventria en de an dere roeiploegen op het traject: de Zwolsche, roeivereniging Salland uit Gramsbergen en Amycus uit Almelo waar we die heerlijke aardbeien kregen.

 

Volgend jaar doen we weer mee en dan willen we naast de prestatie weer evenveel lol hebben als dit jaar.

Misschien dat we dan wel een eigen tentje meenemen…

Roeivierdaagse 2010 3

 

Peggy, Frank, Marielle, Hans en Liesbeth.

 

Deze ploeg aangevuld met Erik ( twee dagen), Marcel en Sarien