Vaarverbod van kracht - toelichting

Geplaatst op 22-01-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur Isala

VaarverbodHet water in de IJssel zal volgens de verwachtingen maandag 29 januari de hoogste stand bereiken van ca. 7,27 meter boven NAP. Daarna gaat het langzaam zakken. Dat betekent dat het vaarverbod nog een aantal dagen van kracht zal blijven. Het is dit winterseizoen al de derde hoogwatergolf die ons parten speelt. Hopelijk voorlopig de laatste. 

Toelichting op het ingestelde vaarverbod:
Het incident met de Visarend van enkele weken geleden vond plaats bij een waterstand van 6,92 meter, waarbij zich onverwachte en sterke stromingen voordeden. Daarnaast melden diverse Isala-IJsselroeiers gewijzigde stromingen en daardoor lastige situaties bij waterstanden tussen 6,75 en 7,20 meter. Op grond van deze ervaringen en waarnemingen is het bestuur er niet zeker van dat de maximale grens van 7,20 meter in het huidige Huishoudelijk Reglement nog verantwoord is. Aan de veiligheidsadviseurs Willem van Poelje en Peter van Wilgen is gevraagd om nader onderzoek te doen naar veilige grenswaardes waarboven beperkt of niet meer geroeid mag worden. Dat onderzoek vergt echter tijd en zal naar verwachting in februari zijn afgerond. Op basis van dit onderzoek zal een voorstel tot aanpassing van het HR worden voorgelegd aan de leden in de voorjaars-ALV. Tot dat moment houdt het bestuur een veilige grens aan van ca. 6,75 meter voor het instellen van een volledig vaarverbod.

Zeker als het water volgens de vooruitzichten nog snel verder zal stijgen is het bij een incident op de haven of IJssel heel lastig om een oever te bereiken. Daarbij komt dat hulpdiensten vanaf deze waterstand moeite hebben om snel hulp te bieden op het water. Over dit onderwerp zullen de veiligheidsadviseurs n.a.v. het incident met de Visarend nog met de brandweer spreken. Ten slotte gebruiken vrachtschepen vanaf deze waterstand, zeker stroomopwaarts varend, meer vermogen en veroorzaken daardoor hogere golven.

We realiseren ons als bestuur dat dit geen harde en onderbouwde criteria zijn en dat deze afwijken van het huidige HR. Maar zolang er geen betere objectieve criteria beschikbaar zijn, nemen we hierin onze eigen verantwoordelijkheid. Daarbij stellen we onder het motto 'Better safe than sorry' veiligheid boven het ongemak van enkele dagen niet roeien.

De reden waarom er geen uitzonderingen voor bijvoorbeeld varen in de haven, bepaalde boottypes of ervaring van ploegen worden gemaakt is om duidelijkheid te scheppen voor iedereen. 

We rekenen op jullie begrip.