Isala bouwt een nieuw botenhuis

De vereniging gaat een nieuw (drijvend) botenhuis bouwen ter vervanging van het huidige botenhuis. 

nieuwe-botenhuis-isala

Het nieuwe botenhuis biedt een aantal belangrijke voordelen zoals:

 • Onderhoudsvriendelijk door de betonnen pontons waarop het gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt;
 • Mogelijkheden tot uitbreiding van de botenvloot;
 • Ruimere kleedkamers en toiletten;
 • Grotere kantine;
 • Trainingsruimte voor ergometers;
 • Een instructie-/vergaderruimte.

Laatste nieuws botenhuis

Beton gestort voor het nieuwe botenhuis

Datum: 17 januari 2020
Vanmorgen om 7.30 zijn ze begonnen met het storten van het beton. Met veel materieel, mannen en wagens vol beton hebben ze de pontons volgestort. Indrukwekkend om te zien! Onze tijdcapsule (koker met tekeningen en ee...

Een gezamenlijk fundament voor het botenhuis

Datum: 16 januari 2020
Tijdens de nieuwjaarsborrel was er een mooi initiatief van Herman Bessels: op 2 tekeningen van het nieuwe botenhuis hebben alle aanwezigen hun naam geschreven. Deze tekeningen worden samen met een USB stick met d...

Het tweede ponton is gearriveerd

Datum: 10 januari 2020
Het tweede ponton is gearriveerd! Vrijdagochtend kwam dit tweede ponton aan in Zutphen. Ook dit ponton wordt afgemeerd in de Industriehaven, waar de ruwbouw plaats gaat vinden. Ga je roeien neem dan even een kijkje ...

Het eerste ponton is gearriveerd

Datum: 08 januari 2020
Het eerste ponton is gearriveerd en zaterdag volgt het tweede ponton. Met een slepertje kwam woensdagochtend het eerste ponton aan in Zutphen. Dit ponton is inmiddels afgemeerd in de Industriehaven, waar ook de ...

De nieuwe pontons liggen klaar voor transport naar Zutphen!

Datum: 22 december 2019
De nieuwe pontons liggen klaar voor transport naar Zutphen! Ons nieuwe botenhuis komt steeds dichterbij, de basis is gelegd en blijft drijven. In week 2 van het nieuwe jaar komen de pontons naar Zutphen en worden vo...

Er kan weer worden geroeid!

Datum: 06 december 2019
Er kan weer worden geroeid! Wat is er in de afgelopen weken gedaan? We hebben een prachtige stabiele en brede loopbrug gekregen. Naast het bewegende deel hebben we nu ook een drijvend deel. Er zijn meerpalen ...
nieuwe-botenhuis-isala2

Meer informatie over de nieuwbouw:

Ontwerp en inrichting:

In de voorjaars-ALV zijn reeds tekeningen van de buitenkant van het botenhuis gepresenteerd. Bekijk hier de meest recente tekeningen.

botenhuis-tekening-5

 

Wensen en suggesties ingebracht tijdens de inloopavond op 18 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober was er een inloopavond voor het nieuwe botenhuis. Daarbij hebben de aanwezige leden een groot aantal wensen en suggesties naar voren gebracht. De Klankbordgroep heeft alle wensen besproken en in de volgende categorieën ingedeeld: 

 1. Wensen die al binnen Fase-1 van de nieuwbouw worden gerealiseerd.
 2. Wensen die een aanvulling zijn op Fase-1. Deze worden door de Klankbordgroep voorgelegd aan de Bouwcommissie. Die zal de betreffende wensen beoordelen op technische en financiële haalbaarheid.
 3. Wensen die betrekking hebben op de inrichting en aankleding van het nieuwe botenhuis. Hiervoor wordt een aparte werkgroep Inrichting samengesteld, die samen met de Bouwcommissie zorgt voor het ‘roeiklaar’ maken van het botenhuis.
 4. Suggesties voor de opening van het nieuwe botenhuis worden voorgelegd aan een nog te formeren werkgroep Opening.
 5. Wensen en suggesties die geen directe relatie hebben met de nieuwbouw van het botenhuis. Bijvoorbeeld wensen t.a.v. nieuwe boten of andere materialen. Deze zijn aan de Materiaalcommissie doorgegeven.
 6. Overige wensen die mogelijk in de toekomst kunnen worden gerealiseerd.

Een tabel met alle ingebrachte wensen en suggesties met de bijbehorende indeling in bovenstaande categorieën kan je hier downloaden.

Alle leden kunnen hun wensen blijven sturen aan de klankbordgroep via mailadres: (peorgdrobknalk.[antispam].@zrzv-isala.nl)


De voorlopige planning:

De totale planning van de realisatie van het nieuwe botenhuis bestaat uit een groot aantal activiteiten. Sommige daarvan kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd, maar vaak is er ook een onderlinge afhankelijkheid, waardoor de ene activiteit pas kan starten als een voorgaande activiteit gereed is. Hieronder vind je een opsomming van deze activiteiten en de planning daarvan.

 • Kabels door de dijk leggen. Gereed
 • Realiseren nieuwe loopbrug en meerpalen. Gereed
 • Levering van de betonnen pontons. Gereed
 • Koppelen pontons en storten van het betondek. Gereed
 • Boren van de ankers en plaatsen staalconstructie. Week 6-8
 • Aanbrengen verdiepingsvloer. Week 9
 • Stellen kozijnen. Week 9
 • Gevel- en dakbeplating aanbrengen. Week 10-11
 • Dakbedekking aanbrengen. Week 12
 • Ramen plaatsen. Week 13
 • Roldeuren plaatsen. Week 13
 • Binnenwanden en afwerking. Week 14-23
 • Installaties aanbrengen. Week 14-23
 • Plaatsen botenstellingen. Week 14-23
 • Opleveren bouwklaar casco. Week 24
 • Roeiklaar maken van het nieuwe botenhuis. Vanaf week 24
 • Ingebruikname. nog te plannen

Het bouwklaar maken van het casco zal vrijwel geheel door professionele bedrijven worden gedaan. Dit werk is te specialistisch om door leden te worden uitgevoerd. En professionals doen het werk ook in minder tijd, zodat we het nieuwe botenhuis zo snel mogelijk in gebruik kunnen nemen.

Bij het roeiklaar maken van het botenhuis zal waar mogelijk wel gebruik worden gemaakt van zelfwerkzaamheid door leden om de kosten te beperken. Er zal regelmatig behoefte zijn aan hand- en spandiensten door leden. Wil je af en toe meehelpen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de website. 

Inmiddels vinden er gesprekken plaats met enkele belangstellende partijen die ons oude botenhuis mogelijk willen overnemen. We hopen dat ons vertrouwde botenhuis, waar we als Isala zo lang plezier van hebben gehad, hierdoor een goed tweede leven krijgt. 


Organisatie:

 • Het bestuur – eindverantwoordelijk
 • De bouwcommissie – begeleidt de bouw inhoudelijk en bouwtechnisch
  • Marcel Bisseling 
  • Herman Bessels
  • Kees-Jan de Louw
  • Douwe Schuringa
  • Rutgher van den Brink
  • Stefan Zwaferink (ad hoc; penningmeester)
  • De klankbordgroep - adviseert de bouwcommissie en communiceert met de leden
   • Anja Peeters – voorzitter
   • Jan Kuiken – veiligheid
   • Jan Ambergen – financieel