Isala bouwt een nieuw botenhuis!

De vereniging gaat een nieuw (drijvend) botenhuis bouwen ter vervanging van het huidige botenhuis. Het huidige botenhuis voldoet niet meer aan de actuele eisen en is daarnaast technisch dringend aan vervanging toe. De (houten) opbouw van het botenhuis dateert uit 1971 (met een uitbreiding in de jaren 80) en is op veel plekken rot, wat veel onderhoud vraagt. Het (stalen) ponton waar het botenhuis op drijft, is nog tientallen jaren ouder en moet om de 6-7 jaar naar de werf. Dat zijn stevige onderhoudskosten. Ook qua functionaliteit (en uitstraling) kan de leden niet geboden worden wat men van een moderne sportvereniging verwachten mag. Zo is er bijvoorbeeld maar 1 dames- en herentoilet en zijn er geen: douches, bestuurskamer, instructieruimte of trainingsruimte. Daarnaast is er geen ruimte meer voor nieuwe boten omdat het botenhuis vol is. 

 

 

nieuwe-botenhuis-isala

Informatieavond nieuw botenhuis op 18 oktober

Agenda (tijden bij benadering):

19.30 - 19.40    Welkom, opening en mededelingen door de klankbordgroep

19.40 - 20.00    Toelichting op de stand van zaken en verdere planning 
                          door de bouwcommissie

20.00 - 20.15     Pauze - inrichten informatiepunten

20.15 - 21.15     Informatiepunten zijn open

21.15 - 21.30     Gezamenlijke afsluiting

21.30 - ....          Bar is open, gelegenheid om na te praten


Er worden drie informatiepunten ingericht waar je al je vragen, suggesties en verdere inbreng kwijt kunt. Het is de bedoeling om hier een 'lopend en interactief' evenment van te maken. De informatiepunten worden bemensd door leden van de bouwcommissie, de klankbordgroep en het bestuur. 

Thema's van de informatiepunten:

 • Realisatie  - locatie: dameskleedkamer
  Fasering, planning, kostenbegroting, financiering
 • Indeling en inrichting - locatie: kantine (met beamer)
  Ontwerp binnenzijde botenhuis
 • Wensen en verlangens - locatie: herenkleedkamer
  Inventarisatie van suggesties en wensen

 

Laatste nieuws botenhuis

Nieuwe elektriciteitskabel

Datum: 09 oktober 2019
Op woensdag 9 oktober is een 650 kilo zware elektriciteitskabel gelegd. Van om de hoek tot aan de nieuwe loopbrug, door buizen en op zand. Ook zijn er al vorderingen met de palen voor de nieuwe loopbrug. Na de enorme...

Informatieavond nieuwe botenhuis - 18 oktober

Datum: 20 september 2019
Op vrijdag 18 oktober krijgt iedereen de gelegenheid om vragen te stellen over het nieuwe botenhuis. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Botenhuis. Mocht dit veranderen, dan lees je dat op de website. De wijze waarop de...

Waar komt het nieuwe botenhuis?

Datum: 30 augustus 2019
De afmetingen voor het nieuwe botenhuis en de loopbrug zijn anders dan in de huidige situatie. Kees Jan ging het water in om een beeld te geven van hoe groot het nieuwe botenhuis wordt. De riem in het water laat de li...

Hoe gaat het nieuwe botenhuis eruit zien?

Datum: 30 augustus 2019
Iedereen vraagt het zich af. Hoe gaat het nieuwe botenhuis er van binnen en buiten uitzien? Dit staat nog niet helemaal vast. Graag willen we de leden uitnodigen voor een informatieavond om van gedachten te wiss...

Honingactie voor het “Isala Bouwfonds”!

Datum: 21 juni 2019
Lekker en gezond! Ook leuk om cadeau te geven: € 7,50 per pot! Al meer dan 40 jaar is Isala-lid Jelle Schuringa imker. Om ons “Isala Bouwfonds” een handje te helpen stelt Jelle ook dit jaar een groot...

Groen licht voor nieuw botenhuis

Datum: 09 juni 2018
Tijdens de extra ingelaste ALV van 1 juni 2018 hebben de leden van Isala unaniem ingestemd met het aangepaste ontwerp, de financiering en het investeringsplan voor het nieuwe botenhuis van Isala. De investering komt o...

Het nieuwe botenhuis biedt een aantal belangrijke voordelen zoals: 

 • Onderhoudsvriendelijk door de betonnen pontons waarop het gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt;
 • Mogelijkheden tot uitbreiding van de botenvloot;
 • Ruimere kleedkamers en toiletten;
 • Grotere kantine;
 • Trainingsruimte voor ergometers;
 • Een instructie-/vergaderruimte.

 
Fasering van de nieuwbouw:

De realisatie van het nieuwe botenhuis vindt in twee fases plaats:

Fase-1 is nu in uitvoering en bestaat uit:

 • Het bouwklaar maken van het botenhuis (casco conform de activiteiten in de kostenraming);
 • Het roeiklaar maken van het botenhuis. Dit omvat alle noodzakelijke voorzieningen om te kunnen roeien en als vereniging te kunnen functioneren. Hieronder vallen onder meer de rekken om boten en riemen te kunnen plaatsen, verlichting, vloerafwerking, keukenblok om koffie en thee te kunnen zetten en inrichting van de kleedkamers.

Fase-2 moet nader worden ingevuld na afronding van Fase-1, op basis van de dan beschikbare financiële middelen. In deze tweede fase kunnen aanvullende wensen worden ingevuld, zoals leuke inrichting, nieuw meubilair, voorzieningen voor aangepast roeien, douches, etc.


Ontwerp en inrichting:

In de voorjaars-ALV zijn reeds tekeningen van de buitenkant van het botenhuis gepresenteerd. Bekijk hier meer recente tekeningen van het exterieur en de indeling.

botenhuis-tekening-5

botenhuis-tekening-1


De voorlopige planning:

Zoals jullie kunnen zien zijn de werkzaamheden die in de dijk moeten worden uitgevoerd inmiddels afgerond. Er zijn kabels gelegd voor de nutsvoorzieningen en de betonnen fundering voor de nieuwe loopbrug is geplaatst. Volgens de huidige planning worden in de periode van 2 december tot 20 december de nieuwe meerpalen en loopbrug geplaatst. Het botenhuis moet daarvoor tijdelijk van zijn plek en er kan dan niet geroeid worden. Uiteraard is het streven om deze periode zo kort mogelijk te houden.

Nadat de nieuwe meerpalen en loopbrug zijn opgeleverd wordt het oude botenhuis weer gebruiksklaar gemaakt. Daarvoor wordt het aan de nieuwe meerpalen verankerd en zal de nieuwe loopbrug op het ponton worden aangesloten. 

De betonnen drijvers voor het nieuwe botenhuis worden eind november in Zutphen verwacht. De afbouw hiervan zal in de Industriehaven plaatsvinden. Half januari zal het dak op het botenhuis geplaatst worden. Naar verwachting is eind april 2020 het casco van het botenhuis bouwklaar. Daarna volgt het verdere roeiklaar maken van het botenhuis.

De ingebruikname van het nieuwe botenhuis is in de eerste helft van 2020 gepland. Daarbij worden het  oude en nieuwe botenhuis omgewisseld. Er is nog geen definitieve bestemming voor het oude botenhuis gevonden. Mocht je suggesties hebben, dan horen we die graag.

Een gedetailleerde tijdsplanning kan je hier downloaden.


Kostenraming Fase-1:

De meest recente kostenraming voor het bouwklaar maken van het nieuwe botenhuis bedraagt € 649.000. Onderstaand is dit gespecificeerd:

 

Algemene kosten

21.780

(engineering en aansluiting nutsvoorzieningen)

Bouwplaatskosten

37.195

(hekken, aansluitingen, dixi, pontons tbv opbouw)

Ponton beton

168.940

(drijvers + transportkosten, aansluiting vlotten)

Metaalconstructiewerk

65.911

(stalen opbouw casco)

Systeembekledingen

38.880

(buitengevel – sandwichpanelen + luifel)

Dakbedekking

50.743

(dakplaten, dakbedekking, dakluik)

Tussenvloer

32.057

(vloer en ruwbouwtimmerwerk)

Kozijnen, ramen en deuren

61.851

(alle kozijnen, ramen en deuren + dakluik)

Trappen en balustraden

16.086

(trap binnen, buitentrap, bordessen, hijsopening)

Bouwkundig

52.072

(tegels, binnenwanden, systeemplafonds)

Installaties

63.525

(afvoeren - riolering, GWE, verwarming, verlichting)

Onvoorzien 6,5%

39.588

(stelpost)

Totaal, incl. btw

648.629

 

De kosten zijn toegenomen ten opzichte van de raming in de ALV van november 2018 van € 550.000. Dit komt mede door duurdere betonnen bakken, hogere bouwplaatskosten (extra huur pontons) en eigen aansluitingen voor gas, water en electra. Ook gaan we er in deze prognose van uit dat het merendeel van de bouwkundige werkzaamheden door professionals worden uitgevoerd. Zelfwerkzaamheid van de leden is hierbij maar zeer beperkt voorzien. Wel is er regelmatig behoefte aan hand- en spandiensten door leden. Wil je af en toe meehelpen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier op de website. 

De kosten voor het roeiklaar maken van het botenhuis worden momenteel nog geïnventariseerd. Dit is mede afhankelijk van de wensen van de leden. In de begroting voor 2020 zal het bestuur hiervoor een aanvullend budget opnemen. Deze begroting, incl. het aanvullende budget zal in de ALV op 15 november voor goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Bij het roeiklaar maken van het botenhuis zal waar mogelijk wel gebruik worden gemaakt van zelfwerkzaamheid door leden om de kosten te beperken.


Financiering:

Onderstaand is de financiering weergegeven:

lening Rabobank

300.000

 

 

obligatielening leden

85.000

Dit is € 35.000 meer dan de begroting

 

Subsidie

124.980

Geraamd was € 100.000

 

eigen middelen

138.649

 

 

Totaal

648.629

 

 

De financieringslening bij de Rabobank moet nog formeel afgesloten worden. Dit hangt onder andere samen met de lopende borgstelling van het SZW en de gemeente Zutphen, en de registratie bij het Kadaster i.v.m. vestigen van hypotheek. Dit laatste is een voorwaarde bij de lening van de Rabobank.

In mei jl. heeft Isala een subsidie toekenning ontvangen van € 124.980. Dit heeft betrekking op de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Deze subsidieregeling vergoedt 20% van de bouwkosten, dit ter compensatie dat sportverenigingen geen BTW kunnen terugvragen. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats gedurende de bouwperiode.

De uitgifte van obligatieleningen is een groot succes geworden. Gepland was € 50.000, dit is € 85.000 geworden.


Organisatie:

 • Het bestuur – eindverantwoordelijk
 • De bouwcommissie – begeleidt de bouw inhoudelijk en bouwtechnisch
  • De bouwcommissie bestaat uit:
   • Marcel Bisseling 
   • Herman Bessels
   • Kees-Jan de Louw
   • Douwe Schuringa
   • Rutgher van den Brink
   • Stefan Zwaferink (ad hoc; penningmeester)
 • De klankbordgroep - adviseert en communiceert ook met leden
  • De klankbordgroep bestaat uit:
   • Anja Peeters – voorzitter
   • Jan Kuiken – veiligheid
   • Jan Ambergen – financieel
   • Bas Bresters - PR

 

nieuwe-botenhuis-isala2