Isala bouwt een nieuw botenhuis!

botenhuis-nieuw-20180601De vereniging is voornemens om een nieuw (drijvend) botenhuis te bouwen ter vervanging van het huidige botenhuis. Het huidige botenhuis voldoet niet meer aan de huidige eisen en is daarnaast technisch dringend aan vervanging toe. De (houten) opbouw van het botenhuis dateert uit 1971 (met een uitbreiding in de jaren 80) en is op veel plekken rot hetgeen veel onderhoud vraagt. Het (stalen) ponton waar het botenhuis op drijft is nog tientallen jaren ouder en moet om de 6-7 jaar naar de werf voor onderhoud hetgeen circa EUR 30.000,-- kost. Ook qua functionaliteit (en uitstraling) kan de leden niet geboden worden wat men van een moderne sportvereniging verwachten mag. Zo is er bijvoorbeeld maar 1 toilet en zijn er geen: douches, bestuurskamer, instructieruimte of trainingsruimte. Daarnaast is er geen ruimte meer voor nieuwe boten omdat het botenhuis vol is. 

Het nieuwe botenhuis biedt:

 • Het botenhuis is onderhoud vriendelijk door de betonnen ponton waarop het gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt.
 • Mogelijkheid tot uitbreiding van de botenvloot met 30 %(?),
 • Kleedkamers, toiletten, douches, lockers
 • Grotere kantine en een zonneterras
 • Trainingsruimte, met o.a. ruimte voor 8 ergometers.
 • Een instructie, vergaderruimte.
 • Prachtige uitzicht op de IJssel.
 • Het dak van het botenhuis biedt de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen
 • Toegankelijk voor minder validen

Hoe gaan we dit realiseren?

Op initiatief van het bestuur is een bouwcommissie opgericht die o.b.v. een programma van eisen een ontwerp en een investeringsbegroting heeft opgesteld. De totale nieuwbouw wordt geraamd op circa EUR 650.000,-- (inclusief BTW) en zal in 2019 plaatsvinden. Het stalen ponton hoeft dan niet meer naar de werf voor groot onderhoud. 

Gemeente Zutphen in 2017/2018 haar revitalisering van de IJsselkade en de Mars gepland. Na revitalisering verbetert de bereikbaarheid en zichtbaarheid van ons botenhuis. 

Ter toetsing van de investeringsbegroting worden offertes aangevraagd. De offertes zijn ook benodigd voor de subsidie aanvraag. 

De Rabobank te Zutphen is bereid gevonden om de financiering van EUR 300.000 te verstrekken. De Gemeente Zutphen en Stichting Waarborgfonds Sport staan garant voor de lening. Het opgenomen bedrag van EUR 50.000,-- is een schatting gebaseerd op het aantal leden en de financiële draagkracht van de leden. ISALA kan een substantieel deel ( 35%) van de bouwsom zelf in brengen. Het ontwerp, investerings- en financieringsplan is door de Algemene Ledenvergadering d.d. 01-06-2018 van ISALA goedgekeurd. De “luxe” in de vorm van douches, aparte vergaderruimten e.d. wordt op een later tijdstip ingepast, in fase 2, zodra hiervoor weer financiële ruimte is. Dit is mede afhankelijk van toekenning van de aangevraagde subsidie. 

Voorwaarde voor de nieuwbouw is dat de Gemeente Zutphen de “infrastructuur” zoals onderstaand (niet limitatief) voor haar rekening neemt: 

 • Aanleg riolering, gas/water/elektra e.d.; 
 • Een nieuwe loopbrug die breed genoeg is voor botentransport en hulpdiensten; 
 • Nieuwe meerpalen waaraan het botenhuis wordt vastgemaakt; 
 • Baggerwerkzaamheden zodat het nieuwe botenhuis bij laag water niet droogvalt; 
 • Langjarig (conveniërend) huurcontract met de Gemeente. 

 

 

Organisatie Nieuwbouw botenhuis

Het Bestuur is eindverantwoordelijk en de Bouwcommissie begeleidt de bouw inhoudelijk en technisch. Daarnaast is er een Klankbordgroep ingesteld als intermediair tussen bouwcommissie en de leden. De Bouwcommissie (Bouwcie) en Klankbordgroep (KB) overleggen frequent. De Bouwcie werkt voorstellen uit en legt deze voor aan KB-groep. De KB-groep adviseert en consulteert waar nodig de leden. 

Uitgangspunt: de Bouwcie en KB-groep streven naar consensus en indien nodig worden voorstellen voorgelegd aan bestuur voor een definitief besluit. Zo nodig kan het bestuur daarbij een extra ALV instellen, waarin deze definitieve besluiten door de leden worden genomen. 

Samenstelling bouwcommissie 

 • Marcel Bisseling – voorzitter en bestuurslid 
 • Kees Jan de Louw 
 • Douwe Schuringa 
 • Ruthger van den Brink 
 • Herman Bessels 
 • Penningmeester Isala (ad-hoc) 

 

Samenstelling klankbordgroep: 

 • Anja Peeters – voorzitter 
 • Jan Ambergen – Financieel 
 • Egbert Terwel – Bouwtechnisch 
 • Jan Kuiken – Veiligheid 

Laatste nieuws botenhuis

Honingactie voor het “Isala Bouwfonds”!

Datum: 21 juni 2019
Lekker en gezond! Ook leuk om cadeau te geven: € 7,50 per pot! Al meer dan 40 jaar is Isala-lid Jelle Schuringa imker. Om ons “Isala Bouwfonds” een handje te helpen stelt Jelle ook dit jaar een groot...

Honingactie om ons “Isala Bouwfonds” een handje te helpen

Datum: 17 oktober 2018
Lekker en gezond! Ook leuk om cadeau te geven: € 7 per pot! Al meer dan 40 jaar is Isala-lid Jelle Schuringa imker. Om ons “Isala Bouwfonds” een handje te helpen stelt Jelle ...

Groen licht voor nieuw botenhuis

Datum: 09 juni 2018
Tijdens de extra ingelaste ALV van 1 juni 2018 hebben de leden van Isala unaniem ingestemd met het aangepaste ontwerp, de financiering en het investeringsplan voor het nieuwe botenhuis van Isala. De investering komt o...

Garantstelling Gemeente Zutphen voor lening nieuw botenhuis

Datum: 27 oktober 2017
Het nieuwe botenhuis is weer een stap dichterbij! Gistermiddag kregen we van de gemeente Zutphen het bericht dat zij samen met de Stichting Waarborg Fonds Sport garant willen staan voor de lening van ons botenhuis. ...