MWR Leiden 2013

Midweekroeien in Leiden - 24 april 2013 

 

Verborgen botenhuis

Op de afgesproken tijd arriveerden wij op de Morsweg 148 te Leiden. De ingang van het botenhuis was, enigszins verwarrend, de voordeur van een woonhuis. Wij liepen door het huis tussen twee houten schotten richting de Rijn, rechtsaf door een lange brandgang en plotseling stonden wij tussen twee botenloodsen en een lange steiger. Een hartelijke begroeting van de dames van Die Leythe volgde. Warme drank met koek werd ons aangeboden. Ik voelde mij er direct thuis. Na het uitwisselen van nieuwtjes werden de wherry's uit hun rekken gehesen, voorzien van riemen, pikhaak en twee paddels plus twee kurken zakken en routebeschrijving en kon de bemanning aan boord. Die Leythe zorgde voor een drietal ervaren stuurlieden bij de vier wherry's. Zo gingen we, het midweekroeiteam van Isala (elf man/vrouw sterk) het water op met eindelijk weer goed en zonnig roeiweer.

Vredig water

Wij voeren om de oost naar het Galgewater en vervolgens stuurboord uit door de Witte- en Zoeterwoudsesingel naar de Nieuwe Rijn. De oude stadsgracht van Leiden zag er vredig en prachtig uit. Wij voeren bakboord uit door het Rijn-Schiekanaal naar de Zijl. Hier was het vaarwater op verschillende plaatsen vernauwd door afgemeerde woonschepen. Er was weinig vrachtvaart. Wel kwamen wij schepen tegen ingericht voor het vervoeren fietsers en het maken van rondvaarten.

Op de Kagerplas werd aangelegd op een eilandje waar een restaurant, de Kaagsociëteit, ons de mogelijkheid bood iets te gebruiken. Het was een prachtplek met veel zeilhistorie, er werd brandstof ingenomen voor lichaam en geest. De wherry's dobberden schadevrij, dankzij de kurken zakken, tegen de steiger.

Scheepswerven en architectuur

Wij gingen na de lunch weer aan boord en aanvaardden de terugtocht. Het was harder gaan waaien., waardoor het loskomen van de steiger werd bemoeilijkt. Onze wherry dreef steeds tegen de steiger aan. Wij namen een andere route huiswaarts. Wij voeren door de Haarlemmer Trekvaart, door de gemeente Warmond met zijn vele scheepswerven en botenbergingsloodsen. De architectuur van een nieuwbouwwijk in Warmond viel mij op.

We voeren weer door een vaarwater vernauwd door de aangemeerde woonschepen. Stuurboord uit de Rijnsburgersingel op , langs het Volkenkundig Museum. Weer het Galgewater op en de Wittesingel. Hard bakboord de Groen Hazegracht in. Dat was schrikken. Hier moest met halve riemen geroeid worden. Zeemanstaal werd met moeite binnensmonds gehouden!

Slip en paddel

Het Rapenburg lag er prachtig bij, maar toen, oh schrik, zaten wij plots in een tunnel, het Gangetje. Hier moest met de riemen geslipt worden en gepaddeld. Aan het eind van deze worsteling moesten we 140 graden van koers veranderen, vrij varen van tegenliggende motorboten en de Nieuwe Rijn op. De kaden waren vrijwel geheel ingenomen door dekschuiten die als terras dienden en bezet werden door cafébezoekers. Het contrast met de vredige Kagerplassen kon niet groter zijn. Tijd van terugkomst zal omstreeks vier uur zijn geweest. Wij werden weer gastvrij onthaald en bevraagd hoe wij de tocht vonden. We vonden het een prachtige tocht die we ons zullen blijven herinneren.

Nostalgie

Voor mij had de tocht naar en door Leiden een bijzondere betekenis. Mijn vader, in 1895 in Oegstgeest geboren, heeft zijn jeugd in Leiden doorgebracht. In 1936 heb ik zes weken op de Morsweg gewoond en 1946 heb ik op de singels leren schaatsen. Het was een mooie roeidag met veel herinneringen aan "Toen Vroeger".

Bedankt Pieter Arkesteijn en de dames van Die Leythe, voor de organisatie!

 

Henk Midderham

 

Bekijk hier de foto's.