LMRD Drachten - 6 juil 2023

Toerroeien in Friesland is anders

De landelijke midweek roeidag bij RV de Dragt

Op donderdag 6 juli, na de stormwoensdag de dag ervoor en vele KNMI records werden gebroken, gingen wij rustig roeien en genieten van een van de mooiste roeigebieden van Nederland, het Nationaal Park Alde Feanen(Oude Venen), een gebied gelegen tussen Leeuwarden en Drachten. 

Wij roeiden vanuit RV de Dragt in Drachten naar Earnewald (Eernewoude), naar het gebied de Princenhof. Na het passeren van het bekende watersporthotel de Princenhof, roeiden wij verder naar het midden van het Nationaal Park, het eiland Princendijk, mooi gelegen tussen de vele vaarten en kreken, rustig en zonder de zomerse hectiek welke we kennen van de Friese meren.
Hier lunchten wij met de hele groep, een viertal C-vieren, een wherry en de volgboot.
Naast natuurlijk de roeiers van de Dragt, waren de Grift, Daventria, de Hunze (Groningen) en Isala(4) vertegenwoordigd. We roeiden met stuurlieden van de Dragt, verdwalen werd hierdoor voorkomen, belangrijk want alle kreken en vaarten lijken heel veel op elkaar en kerktorens kwamen we niet tegen in dit onbewoonde gebied. Er werd ons verteld dat hier meer dan 100 verschillende soorten vogels voorkomen. Wij hebben slechts een wulp kunnen spotten. De grutto hebben we vergeefs naar gezocht. Wel  zagen we een kleine monumentale windmolen, een Ikker, een uit de 18e eeuw daterende spinnenkopmolen.
Het gebied waar we doorheen roeiden, is ontstaan door vervening. Al in 1920 is definitief besloten het niet in te polderen gezien de natuur en recreatie belangen. In 2006 werd het definitief een Nationaal Park , net zoals de Weerribben.

We konden het ons bijna niet voorstellen maar rondom Earnewald vinden zomers de skûtsjesilen-wedstrijden plaats, op dit relatief kleine zeilwater, dat geeft spannende beelden werd gezegd !

Bij terugkomst werden we weer hartelijk ontvangen. Er stond een soepbuffet klaar te midden van een grote kring met stoelen.
Dit was alweer de tweede landelijke midweek roeidag bij de Dragt in twee weken tijd. Er is momenteel veel belangstelling onder toerroeiers  om hier te roeien. Vorig jaar hebben wij met Isala een zeer geslaagde tweedaagse roeitocht gehad langs Grou en ook de Princenhof. Dit jaar deed VADA dit na met een driedaagse roeitocht met wherry’s van de Dragt. Kortom de Dragt ontwikkelt zich als een ”roeicentrum” voor Friesland, mede dankzij vele actieve leden binnen de vereniging die hieraan bijdragen, net als de recent overgenomen wherry van Daventria. Na afloop werden de gastvrouwen Femmy en Andrea uitvoerig bedankt, het team dat afgelopen 2 jaar de Dragt op de kaart heeft gezet voor de midweek roeiers uit heel Nederland, waarvan acte !
Een ”Wherry prent” als cadeau voor de kleine kantine werd aangeboden vanuit de commissie Midweekroeien van de KNRB, alsmede een kwartetspel als cadeau door de voorzitter van de RV de Grift, waar wordt gewerkt aan een nieuw botenhuis, hoorden wij.

De Dragt is, zoals al gemeld, een kleine vereniging, zonder echte kleedkamers, maar wel met een bijzondere kantine met veel mooie prenten aan de muur, o.a. een prachtige gruttotekening van ons Isalalid Ton de Haas, Jammer dat in ons botenhuis nog steeds geen vogeltekening hangt van Ton. Hij is inmiddels een landelijk bekende vogeltekenaar door zijn vogelboekje, werd in ons Isalateam opgemerkt. Komt tijd, komt…

Tenslotte kan niet onvermeld blijven dat we de weg naar Drachten  en weer terug comfortabel en klimaatneutraal hebben afgelegd, de windmolens onderweg zorgden voor onze duurzame “brandstof”. Chauffeuse Mireille: namens het Isala team, bedankt!

Klik hier voor de foto’s.

Pieter Arkesteijn