Lingebokaal 2017

Naar de Lingebokaal gaan betekent goed nadenken wat je aantrekt. Zo gaan de whatsappjes voorafgaand aan de dag vooral over de laagjes kleding die we allemaal aan willen trekken. De weersverwachting was ook nu niet best (regen en harde wind) en we weten inmiddels dat het wachten bij de start een winderige koude bedoeling is..


Het parcours is dit jaar 50 meter verlengd naar 6050 meter! De start is voor het nieuw geopende hotel. Voor de wedstrijdleiding heel prettig: zij kunnen beschut staan, er is zelfs een soort van houten hut gebouwd.


In Leerdam weten ze het te organiseren. Met 157 boten toch een grote wedstrijd. Zo rijdt een tractor vroeg in de morgen de botenwagens het gras op, elke botenwagen en bijbehorende auto krijgen een nummer zodat de juiste botenwagen aan het eind van de dag weer achter de goede auto komt te hangen, er zijn erg veel vlothonden en regelaars die ook goed in contact zijn met elkaar; de doorstroom op het vlot is dan ook goed, de boten wordt goed gecontroleerd op boegballen en heelstrings en van een sticker voorzien. En bij de startplek is een boot die bananen uitdeelt. Dat maakt, naast het mooie roeiwater, dat het (ondanks de tijd in het jaar) een leuke wedstrijd is.


En dat we traditiegetrouw met veel Isalanen aan de start verschijnen maakt het ook tot een leuke dag. Zo nemen we dit jaar deel met 3 herenploegen, een damesploeg en Sebastiaan als skiffeur. Ook alle wedstrijdsturen zijn aanwezig: Peggy (2 boten), Marie-José en Bela. Zij trotseren de kou! We komen uit in alle drie de blokken. De Franjeboot gaat zelfs 3 keer op en neer. Heel effectief. Het betekent wel dat de eerste ploeg al om 6.30 uur in de auto is gestapt en de laatste ploeg pas in het donker weer thuis is gekomen. En dat we op zondagmorgen de boten pas weer kunnen afladen.


De wedstrijd zelf: de ploeg van Douwe, met Stefan, Bastiaan en Sebastiaan hebben heel hard geroeid. Sebastiaan kon zo veel kracht kwijt dat hij dat (met een slechte nacht) voelde bij zijn skiffnummer. Hij moest zijn eerste plek afstaan. De herenploeg met Evert, Hakke, Pieter en Wim waren ook heel tevreden en onze damesploeg ook. Bij de heren René, Marcel, Peter en Hans liep de boot niet lekker en kregen ze hem ook niet goed aan de gang. En tja, in het derde blok kwam de zeer voorspelde regenbui en was de wind ook gedraaid. Daar had Sebastiaan natuurlijk ook last van.


Wij, de dames van de Franke Froue starten als eerste in het veld. Bij het oproeien naar het startsignaal hadden we het tempo al goed te pakken, en konden we op goed tempo door het startsignaal heen. Gelukkig geen kramp dit keer, wel bietensap en Peggy die ons de hele tocht toeroept en opjut en aangeeft hoeveel km we nog moeten en alles voor ons om ons heen in de gaten houdt.. Op het stukje wind mee schoot het tempo omhoog en maande Peggy ons om weer terug te gaan, 6050 meter is toch een heel eind. Dat is te zien bij aankomst: het bietensap in de wangen geschoten.


En… we willen zo graag heel beheerst in een laag tempo roeien en knetterhard trappen, zodat we vooruitschieten, zonder dat alle energie er uit vloeit! Dat gaan we weer verder oefenen. Eens moet ons dat goed lukken…..
De oogst: geen blik, wel 3 tevreden ploegen!


De Franke Froue; Marjo, Nynke, Inge, Colette en stuur Peggy.


Voor de uitslagen klik hier, voor de foto’s klik hier.