Aanmelden als jeuglid bij ZRZV Isala

 

Hartelijk welkom als nieuw jeugdlid bij Isala!

Voor de correcte registratie van je gegevens vragen we je om onderstaand inschrijfformulier volledig in te vullen.

Belangrijk: we moeten perse een telefoonnummer of een E-mail adres van een van je ouders of verzorgers hebben!

Na verzending van het ingevulde inschrijfformulier ontvang je een e-mail met een link waarin je je aanmelding moet bevestigen. Pas daarna is je aanmelding definitief. Zodra de ledenadministratie je aanmelding heeft verwerkt krijg je je inloggegevens voor het besloten deel van de Isala website automatisch per mail toegestuurd. Dit kan een paar dagen duren.

Wil je voordat je je aanmeldt eerst iets bespreken? Stuur dan een mail met je vragen of opmerkingen naar de ledenadminstratie op mailadres nimdanedel.[antispam].@zrzv-isala.nl  We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Akkoordverklaringen

Door het inzenden en bevestigen van mijn aanmelding ga ik akkoord met:

  1. de bepaling in het Isala Huishoudelijk Reglement dat opzegging van het lidmaatschap uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar moet plaatsvinden. Bij opzegging op of vanaf 1 december loopt het lidmaatschap gedurende het gehele eerstvolgende kalenderjaar automatisch door.

  2. het doorgeven van mijn naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum naar de KNRB (Roeibond) voor registratie als Isala lid.

  3. het vermelden van mijn algemene gegevens, contactgegevens, adresgegevens en de eventueel door mij aangeleverde (pas)foto op de Ledenlijsten van Isala. Deze zijn uitsluitend voor leden toegankelijk in het besloten deel van de Isala website. De Ledenlijsten hebben tot doel om het onderlinge contact tussen Isala leden te vergemakkelijken en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. 

 


logo-wave-no-date-outline-45pxhoog

Inschrijfformulier ZRZV Isala 

(jeugleden t/m 17 jaar)

Algemeen

Als je bij aanmelding jonger dan 18 jaar bent moet behalve jijzelf ook een ouder of verzorger je inschrijving bevestigen. De ledenadministratie zal hiervoor contact opnemen.

 

Contactgegevens

Adresgegevens

 

Incassogegevens


Machtiging tot doorlopende automatische incasso

Door inzending van dit inschrijfformulier en bevestiging van mijn aanmelding verleen ik hierbij vanaf de inschrijfdatum tot wederopzegging machtiging aan ZRZV Isala (Tichelerstraat 11a, 7202 BC Zutphen. Incassant ID: NL54ZZZ401023550000), om bedragen af te schrijven van onderstaand rekeningnummer wegens contributie, borg voor sleutel (druppel) botenhuis, barkaarten, kleding, deelname aan activiteiten en overige eenmalige betalingen. Ik weet dat ik onterechte of betwiste afschrijvingen binnen acht weken door mijn bank terug kan laten boeken.

 

Overige

Privacybeleid van Isala

Om jou als lid te registreren verwerkt Isala de persoonsgegevens die je op dit formulier hebt ingevuld in de ledenadministratie. De manier waarop dit gebeurt, met welk doel en welke rechten jij als lid hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens is beschreven in het Isala Privacybeleid.
Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet Isala hiervoor aan ieder nieuw lid expliciet toestemming vragen.
We vragen je om zorgvuldig kennis te nemen van het Isala Privacybeleid of van de samenvatting daarvan in de Isala Privacyverklaring.  Als je akkoord gaat met de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je dat samen met de datum van je akkoordverklaring in onderstaande velden aangeven. 
Beide gegevens (verklaring wel/niet akkoord en de datum van deze verklaring) worden in de Isala ledenadministratie vastgelegd en vormen t.b.v. de AVG de wettelijke basis waarop Isala jouw persoonsgegevens mag verwerken en gebruiken.

 


Beveiligingscode Beveiligingscode