Het 8e weekend, 1 en 2 juni:


Arnhem-Deventer-Zwolle
De tocht ging dit weekend van Arnhem via Zutphen naar Deventer en Zwolle. Een tocht over de IJssel door het mooie landschap op de grens van Gelderland en Overijssel. Slingerend over de nauwe scheepvaartroutes die vroeger de hoofdverbinding vormden tussen de diverse Hanzesteden van Nederland.

Hitteplan
Het draaiboek was gereed en door de Trajectcoördinator op dinsdag naar alle vrijwilligers en roeiers verstuurd. Woensdag volgden de weersvoorspellingen die duiden op oplopende temperaturen richting het weekend. Een warm weekend werd uiteindelijk dagen met tropische temperaturen. Op donderdag werd het hitteplan in werking gesteld. Dat betekende onder meer een vroege start, extra wissels, veel, heel veel water en goede bescherming. Voor iedereen was het snel helder dat die aanpassingen nodig waren en hier werd dan ook goed op geanticipeerd.

Krib roeien op de IJssel
De IJssel is een relatief smalle rivier. Op zomerse dagen is het naast het scheepvaartverkeer druk met recreatieve watersporters. Jetski’s en speedboten maken er soms een sport van om extra golfslag te creëren. Als coastal boat is The Vin juist ontworpen om goed om te gaan met driftig water. Waar andere C4+ boten en skiffs soms water maakten, was dat geen issue voor The Vin. Door alerte en daadkrachtige stuurlieden van de lokale verenigingen werd The Vin met haar roeiers goed langs kribben op deze grillige rivier geloodst. De bemanning op de reddingboot Tjerck Hiddes stond in nauw contact met het verkeer. Extra wissels, ook op het water, vormden voor hen geen probleem.
In Zutphen werd KiKaRoW onthaald in het oude clubhuis van RV Isala. Het taarten bakken en andere sponsorwervingsactiviteiten voor KiKaRoW vond zo’n groot gehoor bij de leden dat deze worden voortgezet voor de bouw van een nieuw clubgebouw. Vanaf RV Isala werden we vergezeld van extra roeiploegen richting Deventer.

De warmte en verminderde stroming hadden effect op de snelheid op dit traject. Op zaterdag moest de wethouder Sport van Deventer nog even wachten tot ook hij met de deelnemer van KiKaRoW en leden van RV Daventria kon toasten op een voorspoedige tocht en mooi bedrag voor het echte doel; Kinderkanker de wereld uitroeien. Een aantal leden had een voortreffelijke gezamenlijke maaltijd bereid. Met een mooie zomerse avond was het nog lang napraten op het terras van Daventria.


Zondagochtend vroeg was het flink zonnebrand smeren en bidons vullen in het botenhuis. De sloeproeivereniging Daventre Portu uit Deventer vormde een erehaag voor The Vin en andere ploegen die vertrokken naar Zwolle. Gerdo, een van de KiKa-roeiers, werd op zondag extra verrast door zijn familie en vrienden die een boot hadden gehuurd en The Vin escorteerden. Pittoreske foto’s van landschap en Hanzesteden werden geschoten vanaf de Tjerck Hiddes, met in the picture de dappere roeiers. Verkoeling kwam onder meer vanuit de studenten van Z.R.V. Boreas. Zij schakelden snel om van bier en bitterballen naar watermeloen en ijs. Creatief zijn ze ook met botentransport, in afwachting van gemeentelijke plannen. De C4+ werd zo op de schouders gezet en over het hek van het clubhuis heen getild. Vanaf hier ging de tocht verder naar Zwolle en namen we afscheid van de roeiers van Daventria en Isala.

Bedankt!
Ook deze tocht was mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers van de roeiverenigingen Jason, Daventria, Isala, en De Zwolsche. De heerlijke lunch, voortreffelijke stuurlieden, en gesprekken met roeiers en andere deelnemers over hoe zij in hun persoonlijk leven geconfronteerd zijn met (kinder)kanker, maakte het een geweldig weekend.
Allemaal bedankt voor jullie steun!