Kennismaking met ARV de Grift

Roeien op het Apeldoorns kanaal

Op vrijdag 1 september bracht ons pop-up toerroei-gezelschap (4) Nescio (de schrijver van de Titaantjes) een bezoek aan de Titanen -de naam van de vrijdagochtend roeiers- bij de Apeldoornse roeivereniging De Grift. Het is relatief dichtbij, de roeilocatie aan het kanaal Zuid, maar we waren er nog niet eerder op bezoek geweest. De roeilocatie omvat een tweetal containers, waarin zich uitrijbare stellages bevinden met de boten, alsmede een compact clubgebouw met kleedkamers, duidelijk in afwachting van betere tijden...!

De ontvangst door de Titanen was allerhartelijkst en met twee "gemengde" C4-en gingen we het roeiwater op, dat er zeer fraai uitzag met de zon schijnend door de aanwezige bomen langs het kanaal. 

de-grift-250pxDe stuurlieden van De Grift gaven ons vooraf een instructie over hoe de lage bruggen te passeren, want die bleken wel erg laag. Wel zijn er recentelijk nieuwe bruggen gebouwd met een nieuwe doorvaarthoogte van rond een meter en ook open kunnen...maar open voor wie? De Stichting Bevaarbaar Apeldoornskanaal ijvert al jaren voor het weer bevaarbaar maken van het kanaal van Hattem tot Dieren als een veilig alternatief voor de watersport op de IJssel. Vooralsnog kijkt elke betrokken partij naar de kosten van het bevaarbaar maken en is het nu aan de Provincie Gelderland, waar nog voor eind 2017 een Staten beslissing zal worden genomen, hoe verder te gaan met dit project.

De leden van De Grift gaan creatief met de huidige beperkingen van het kanaal om. Zij bouwden een eigen vlot waar gemakkelijk gewisseld en gekeerd kan worden en vlak voor een zandbank, welke met veel zand uit de sprengen van de Veluwe inmiddels een blokkade is geworden en waaroverheen niet meer geroeid kan worden, worden de boten getild.

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft toegezegd misschien eind 2018 de zandbanken in het kanaal weg te baggeren....!

Bij het zomers Grachten Festival in Apeldoorn tilden leden van de Grift hun drie boten over een dam en konden zo heerlijk van de muziek genieten, liggend in het Apeldoorn kanaal, dat juist in de stad Apeldoorn afgesloten is door heel lage verkeersbruggen .

Na het roeien werden bij de koffie en de heerlijk traktatie plannen gemaakt voor een bezoek van de Titanen aan Isala en de IJssel. Wat een enthousiast stel vrijdagochtend roeiers daar aan het kanaal Zuid....en zo dichtbij !

Pieter Arkesteijn

Kijk hier voor foto's