Tabel met activiteiten in categorie Algemeen

2019 Activiteit
15 november
vrijdag
19:45 tot
22:00
Najaars-ALV
Rode Kruis gebouw, Van Drinenstraat 4, Zutphen
28 november
donderdag
Inleverdatum kopij volgende nieuwsbrief
9 december
maandag
19:30 tot
22:00
Bestuursvergadering
Nog niet bekend