Gastroeien met de Yol de Mer Naarden - Muiden

Van de IJssel-min naar het IJssel-meer


De Coastal rowing tocht met de yol de mer de Gooimeermin langs de Zuiderzeedijk vanuit Jachthaven Naarden naar Muiden was al twee weken eerder afgesproken, toen we enkele dagen voor vertrek op woensdag 15 aug. werden geconfontreerd met een roeiverbod op de IJssel, vanwege de lage waterstand , welke daarna alleen nog maar lager geworden is. De context van onze tocht werd gelijk anders. De IJssel stroomt immers naar het IJsselmeer en zorgt voor 70 % van de instroom, van IJssel-min naar IJssel-meer. Maar het waterpeil van het IJsselmeer wordt gereguleerd met spuisluizen in de Afsluitdijk , op dit moment geldt het peilbesluit IJsselmeergebied 2017 waarbij het zomerpeil wordt gehouden op NAP – 20 cm(meer verdampingen/ droge periodes), winterpeil NAP-40cm(meer stormen) Het toeval wil dat in 2022 een fluctuerend peilbeheer voor het IJsselmeergebied wordt geintroduceerd door RWS, zomers van NAP -10cm tot NAP -30cm, winterpeil ongewijzigd. Kortom het eerder sturen op een hoger peil bij te verwachten lange droogte periodes is een strategie die bekend is, maar helaas dit jaar, ik denk, te laat is ingezet..
De uitnodiging vanuit de RZV Naarden om te komen roeien op het IJsselmeer op 15 augustus was voor ons dan ook meer dan welkom….bij aankomst in de Jachthaven Naarden werden we hartelijk ontvangen en waren verrast te horen dat de roeiafdeling daar een snelle groei doormaakt, waarbij bedacht moet worden dat er vanuit deze jachthaven alleen op het Gooi - IJsselmeer geroeid kan worden. Na de aanbieding van ons traditioneel cadeau voor de gastheer, lieten we gezamenlijk de yol de mer de Gooimeermin via de helling te water, waarna we met ons team behoedzaam jachthaven uit roeiden en koers zetten naar 'Muiden' alwaar we rond 12.30 uur verwacht werden voor een afspraak bij de KNZ&RV met Harald Kruithof, de coastal rowing expert en bekend met Isala. Wat eerst zeeroeien werd genoemd, roeien langs de kust en in de branding, wordt nu meer internationaal Coastal rowing genoemd, de robuuste en toch lichte boten hebben een groot drijfvermogen en zijn uitgerust met zelflozers. Het is spectaculair en wordt binnenkort een olympische klasse. Al roeiend op het IJsselmeer hielden we goed de oude Zuiderzeedijk in het zicht en na ongeveer twee uur roeien zagen we de contouren van het Muiderslot, het bekende kasteel /waterburcht aan de Vechtmonding, waar ooit Czaar Peter de Grote tijdens zijn verblijf in 1699 in Amsterdam in het weekend met de kanonnen ging spelen…..toys for big boys …. later bouwde hij in Sint Petersburg ook een Vesting met kanonnen in de monding van de Newa….en gaf zijn 'Sint Petersburg' een Nederlandse naam!

photo-2018-08-15-14-03-25Voor de haven van Muiden zijn nog steeds Zee-pieren en in de haven is er de Zee-sluis, om het Vechtgebied te beschermen tegen hoog water. Met behoedzaam navigeren bereikten we tenslotte, na het passeren van het Muiderslot, het roeivlot van de KNZ&RV, maar niet zonder te zijn afgeleid door de bekende Lemsteraak De Groene Draak, die daar vlakbij voor de wal lag om snel weg te varen, alleen de bemanning ontbrak nog, later hoorden we dat Prinses Beatrix en haar gevolg werden verwacht voor een zeiltocht over het IJsselmeer en haar kapsel dan 'in storm en tegenwind' werd in onze roeiboot opgemerkt… ! Maar we kwamen voor Harald Kruithof, die ons hartelijk verwelkomde en de grote berging van de roeiboten liet zien en vertelde over de geplande bouw van een nieuw en groter botenhuis in 2019. Ook hier een snelle toename van het aantal roeileden in Muiden. Op het boventerras kregen we tenslotte alle gelegenheid om ons Isala cadeau, de fraaie Ton de Haas tekening van het schetterende 'winterkoninkje' als een 'koninklijke getuige' van ons bezoek aan te bieden, en tijdens de lunch werd verder van gedachten gewisseld met Harald Kruithof over een mogelijke deelname van 'Coastal rowers' aan de RIJM 2019, in het najaar gaan we dat verder uitwerken, maar een oefentraject van 68 km over NederRijn en IJssel in Gelderland, Rivierenland, leek aantrekkelijk…. Goed nieuws voor ons!
Tenslotte je kunt natuurlijk 'Muiden' niet verlaten zonder een mooie foto 'roeiend voor het Muiderslot', met de belofte van Harald dat hij een paar mooie plaatjes zou maken en deze zou opsturen naar onze Isala wedstrijdsecretaris, werd de goede verstandhouding tussen 'Muiden' en Isala nog eens bevestigd.
Terug roeiend hadden we de ZW wind achter ons, roeiend in de luwte vlak onder de oude Zuiderzeedijk, maar wel oppassend voor ondieptes. Bij de Hollandse Brug kwamen we onze gastheer Otto alweer tegen in een ongestuurde twee, een net nieuwe boot uit Frankrijk, de belangstelling voor coastal rowing rond het Gooi – en IJsselmeer groeit snel. Met een tot ziens in Naarden en Zutphen namen we afscheid in hun gezellig eigen'havencafe', we hebben er als Isala in Naarden een 'thuishaven' bij voor coastal rowing.

Pieter Arkesteijn

Kijk hier voor meer foto's