Dauwtraptocht

De KIKA RoW Dauwtraptocht 2019
De herontdekking van een gezamenlijke verenigingsactiviteit voor een goed doel

Over de afgelopen zeven jaren is de traditie gegroeid om met Daventria op Hemelvaartsdag vroeg naar het MuseumCafe de Kribbe in Wilp, te roeien voor een Dauwtrapontbijt. Daventria vertrok dan rond 06.30 uur stroom tegen, Isala vertrok rond 07.00 uur, stroom mee. We kwamen dan ongeveer gelijk aan, met een gezamenlijk ontbijt rond 8.30 uur. Na het ontbijt altijd bijzondere sprekers met onderwerpen die verbonden waren met de regio, zoals over 100 jaar ooievaars aan de IJssel, en over de Grutto, een spraakmakende en prikkelende presentatie van Albert Beinema, die met zijn Grutto boek de Jan Wolkers Prijs 2016 had gewonnen. Vier jaar geleden hebben we met onze dauwtraptocht nog de Stentor gehaald, met de kop 'Dauwroeien, dauwtrappen en dauwontbijten'. Regelmatig was bij Isala al het C-materiaal op het water, zelfs de wherry heeft een keer meegedaan. Maar de laatste jaren liep de belangstelling bij Isala wat terug en bij Daventria liep die stevig terug. Dit jaar deden 29 Isala roeiers mee, 3 Isala introducees en 13 Daventria roeiers. Maar dit jaar had een speciaal goed doel; KIKARow, en dat hebben we geweten..
In de eerste ronde hadden zich 24 Isala roeiers opgegeven, na de sluitingstijd van de inschrijving kwamen daar nog eens een vijftal bij, in totaal derhalve 29 Isala roeiers en drie Isala introducees. De dertien Daventria roeiers, ondersteunden, evenals bij Isala, het KIKARoW doel met een extra bijdrage van € 5,-.

groepsfotodauwtraptocht-250pxWie dit maal te vragen als spreker? Na een zoektocht kwamen we bij Felix Dikken uit, die de naam noemde van kinderarts Dr. Jenneke Homan, verbonden aan het Deventer Ziekenhuis. Zij was met vakantie, zodat het even duurde alvorens zij ons bevestigde dat ze graag aanschoof bij ons dauwtrapontbijt. Zij kwam al dauwtrappend op de fiets vanuit Twello, en gaf na het ontbijt een zeer goed voorbereide presentatie. Hierin werd onder meer duidelijk waar het geld van KIKARoW aan wordt besteed. De studie 'Later', de gevolgen voor kinderen die behandeld zijn voor enige vorm van kanker. Aan de hand van een case studie met 'Stijn' werd in stappen doorgenomen wat er gebeurt wanneer de diagnose is gesteld. Over centraal behandelen in het Prinses Maxima Oncologisch centrum in Utrecht als het per se moet maar zoveel mogelijk lokaal bij speciaal daartoe ingerichte ziekenhuizen zoals in Deventer. Ze sprak over de omgang met deze kinderen, de ouders, welke gevolgen kanker op hun leven heeft. Heel helder; het was alsof we bij onze kinderarts in de spreekkamer zaten. Het was heel stil, allemaal betrokken roeiers, zeker toen zij sprak over de impact die haar werk op haarzelf had, heel indrukwekkend. Na afloop werden er nog vele vragen gesteld.
Na haar presentatie nam zij, onder luid applaus, onze Isala Lepelaar tegel in ontvangst met het onderstaande gedicht, daarna was er buiten nog tijd om een fraaie groepsfoto te maken met onze kinderarts als middelpunt.
Dat we de gezamenlijke jaarlijkse Dauwtraptocht zowel vanuit Isala als vanuit Daventria in ere moeten houden was voor een ieder duidelijk!

De lepelaar is weer terug van weg geweest,
Deze vogel te spotten, op het vroege water, wat een feest!
Op Hemelvaart 30 mei was het op de IJssel, weer Dauwtrap roeien.
Een regionale traditie met dit keer een actie, welke de roeiers wist te boeien,
Om gezamenlijk te geven een flink R&D cadeau, aan de doelen van KIKARow.
Natuurlijk is de glimlach van een kind, iets dat ons allemaal bindt,
De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft,
Ook de glimlach van een kind dat een ernstige ziekte heeft

DZ Kinderarts Mw Jenneke Homan bedankt voor uw openhartig verhaal,
Bij het KIKARow Dauwtrap-ontbijt met ons allemaal

Pieter Arkesteijn