Logo-wave-nieuwsbrief

 

Hierbij nodigt het bestuur van Isala je uit voor de najaarsvergadering. 

 

Vrijdagavond 14 november 2014, aanvang 19.45 uur 

Locatie: de kantine van ons botenhuis 

 

Bijlage: (klik op deze link en log in om de bijlages te openen) 

 • Verslag ALV voorjaarsvergadering 2014
 • Botenhuisplan 
 • Begroting
 • Dopingreglement KNRB 

Agenda:   

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV voorjaarsvergadering 2014
 3. Financiën: - Botenplan 2015-2019 - Botenhuis plan 2015 - Begroting 2015
 4. Roeien - Veiligheid op het water
 5. Roeien - Instructie - Jeugdroeien - Toerroeien - Wedstrijdroeien
 6. Toelichting autorisaties
 7. Vrijwilligersbeleid
 8. Aanpassing huishoudelijk reglement met het Dopingreglement KNRB
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
Indien je agendapunten wilt indienen, verzoek ik je dat vóór 7 november te doen bij Liesbeth den Teuling.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding.  

 

Namens het bestuur  

Liesbeth den Teuling, secretaris 

  

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.