CONCEPT Isala ledenenquête 2017

 

Deze enquête houden we om te inventariseren waar jouw voorkeur naar uit gaat ten aanzien van het roeien en welk vrijwilligerswerk je op je wilt nemen binnen Isala. Met de jaarlijkse contributie worden de hoofdactiviteiten van de vereniging betaald: met name het roeien. Maar om de contributie betaalbaar te houden is vrijwilligerswerk nodig. We zouden graag zien dat alle leden een bijdrage leveren aan onze vereniging. Verenigingswerk biedt ook kansen: je leert mensen kennen en je doet ervaringen op.

We bouwen samen aan een nieuwe toekomst, letterlijk met ons nieuwe botenhuis! We hopen dat iedereen daar een bijdrage aan wil leveren want we gaan er ook allemaal van genieten. Daarom vragen we naar de kwaliteiten die je zou willen inzetten in de realisatie van het nieuwe botenhuis. Wij zijn dus benieuwd naar wat je kunt en waarbij je Isala kunt helpen.

Wij vragen je 10 minuten van jouw tijd om deze enquête in te vullen. Doe mee!! De antwoorden worden bewaard in de ledenadministratie en niet openbaar gemaakt. Ze worden alleen gebruikt om het roeien voor iedereen zo leuk mogelijk te houden.

VRAGENLIJST

JIJ

 

 

JIJ EN ROEIEN

 

Laat ons jouw roeiwensen weten. Hoe meer we weten, hoe beter we er als bestuur en commissies op kunnen inspelen.

JIJ EN WAT ERBIJ KOMT KIJKEN

  

Roeien is gaaf. Wat erbij komt kijken moet het leuk houden. Iedereen draagt een steentje bij aan de vereniging. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn we als bestuur voortdurend op talentenjacht. Daarom kun je hier aangeven welke taak of klus in de vereniging je het liefst doet.

 

ISALA TALENTENJACHT

Er zijn verschillende groepen talenten. Welke talenten heb jij?

 

Opleidingstalenten: Het team van talenten dat kennis en ervaring over het roeien doorgeeft. Kenmerken: technische kennis van het roeien, enthousiasme, didactische vaardigheden. Je moet er altijd zijn voor je cursisten. Taken: roeiopleidingencommissie, examencommissie, jeugdcommissie.

Organisatorische talenten: Het team van deze talenten is goed in het scheppen van orde in chaos. Kenmerken: visie, structurele werkaanpak, improvisatievermogen, onvermoeibaarheid. Wie goed plant, overtuigt. Taken: toercommissie, wedstrijdcommissie, IJsselregattacommissie.

Technische talenten: De technische talenten zijn handig. Ze bezitten de gave om logisch te redeneren, uitvoerbare oplossingen te bedenken, vroegere ervaringen te benutten en samen te werken. Vaak zitten ze met de handen in het haar. Taken: materiaalcommissie, nieuwbouwcommissie, botenwagenbeheerder.

Sociale talenten: Het team van sociale talenten smeert de vereniging. Kenmerken zijn: weten wat belangrijk is in de omgang met mensen, het kunnen stimuleren van het verenigingsleven en de betrokkenheid. Je bent er wanneer het nodig is. Taken: kantinecommissie, feestcommissie, vrijwilligerscoördinator.

Commerciële/communicatieve talenten: Dit team timmert aan het imago van de vereniging en zorgt voor de ondersteuning van buiten. Kenmerken: kansen zien, oog hebben voor het grotere geheel en alle belangen, initiatief. Je hebt heldere eigen inzichten. Taken: sponsorcommissie, nieuwbouwcommissie, communicatiecommissie.

Administratieve talenten:  De talenten die de feitelijke stand van zaken bijhouden. Kenmerken zijn: inzicht in hoofd- en bijzaken, overzicht over de gegevens, belangstelling voor taken die ze ondersteunen. Een taak die goed is te overzien. Taken: ledenadministratie, archiefbeheer, penningmeester, kascommissie.

Bestuurstalenten: Dit team zit op plaatsen die betrouwbaarheid en evenwichtigheid vragen. Kenmerken: steun onder leden, contactueel vaardig, dienstbare opstelling, handig in het mobiliseren van mensen. Inzicht in organisatorische processen en enige bestuurlijke ervaring is wenselijk. Je gaat de uitdaging aan. Taken: bestuurslid, commissievoorzitter.

 

Beveiligingscode Beveiligingscode