Hierbij nodigt het bestuur van Isala u uit voor de najaarsledenvergadering op vrijdag 15 november. U ontvangt de agenda en bijbehorende stukken hierbij.

Indien u agendapunten wilt indienen, verzoek ik u dat, in verband met mijn afwezigheid, vóór 1 november te doen bij Kees Jan de Louw.
Ook afmeldingen kunt u aan hem doorgeven: wuolednajseek.[antispam].@lijbrandt.nl.

Vrijdagavond 15 november 2013, aanvang 19.45 uur 

Locatie: de kantine van ons botenhuis 

Agenda: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV voorjaarsvergadering 2013
 3. Bestuursmutaties en rooster van aftreden: Het bestuur draagt als opvolger van Olga Kruidhof Stefan Zwaferink voor.
 4. Huishoudelijk reglement
 5. Boten: meerjarenplanning
 6. Botenhuis: meerjarenplanning
 7. Begroting 2014
 8. Aanschaf materiaal door leden
 9. Roeien in wedstrijdmateriaal: kwalificaties
 10. Kledinglijn, nieuw wedstrijdtenue
 11. Website/ledenadministratie
 12. Rondvraag
 13. Nóg een mededeling van de voorzitter
 14. Sluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur
Liesbeth den Teuling, secretaris


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roei en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.