Nieuwsbrief november 2013

Logo wave nieuwsbrief

Inhoud: 

1. Van de voorzitter
2. ALV
3. Vrijwilliger van 2013
4. Roeiopleidingen
5. Toerroeien
6. Wedstrijdroeien
7. Uitbreiding Sluis Eefde
8. Materiaal
   8a. Toegang botenhuis en slot
   8b. Liggers van de loopbrug vervangen
9. Contentmanager gezocht
10. Veiligheid / reglement
11. Een Isalaan stelt zich voor: Stefan Zwaferink
12. Vogelaar in de boot: Zwaan
13. Boot stelt zich voor: Zwaan
14. Geslaagd
15. Nieuwe leden
16. Van de redactiecamera
17. Volgende nieuwsbrief 

 

Beste {tag:name},

 

 

1. Van de voorzitter 

De afgelopen maand hebben wij als bestuur een aantal trajecten afgerond:

 • overleg met de gemeente over het gemeentelijk beleid in de Marshaven en onze ligplaats;
 • aanpassing van het huishoudelijk reglement;
 • aanpassing van het instructieboek voor nieuwe leden;
 • opstellen van een meerjarenplan voor het botenhuis;
 • opstellen van een meerjarenplan voor de vloot;
 • ontwikkelen van een nieuw wedstrijdtenue;
 • ontwikkelingen rondom website; hiervoor is een projectteam opgericht.

Er is ontzettend veel werk verzet en wij zijn erg benieuwd naar jullie reacties. 

Kees Jan de Louw

 


 

2. ALV 

Op 15 november was de najaars-ALV van Isala. In deze nieuwsbrief kunnen we melding maken van de belangrijkste besluiten die genomen zijn en van de bestuurswisselingen.

 • Olga Kruidhof is afgetreden als wedstrijdcommissaris, Stefan Zwaferink neemt haar plaats in.
 • Botenhuis: voorlopig bijft Isala liggen waar we liggen, met mogelijke uitbreidingen van het botenhuis naar de  zuidzijde en een uitbreiding van de bovenbouw. Dat staat op de rol voor 2020 en omvat het groter maken van de opbouw aan kant van kleedkamers, met een vergaderkamer, ergometerruimte en douches. Dat zijn werkzaamheden die op werf moeten gebeuren.
 • Er is een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Over de details lees je in de volgende nieuwsbrief.
 • Volgend jaar schaft Isala een nieuwe C4 aan ter vervanging van de Castor. Er is inmiddels een nieuwe zware skiff besteld.
 • Isala krijgt nieuw automatiseringspakket met één oplossing voor ledenadministratie, financiële administratie, botenreserveringssysteem, nieuwsbrief, agenda, website en koppeling met KNRB.
 • Er komt een nieuwe dispensatieregeling voor wedstrijdmateriaal: voor het gebruiken van glad wedstrijdmateriaal moet je je als wedstrijdploeg gedragen. Je hoeft dan niet aan wedstrijden deel te nemen. Er gelden hiervoor wel strikte voorwaarden.

Klik hier voor het complete verslag van de ALV. Let op: alleen voor leden dus inloggen is verplicht.


  

3. Vrijwilliger van 2013

Frank vrijwilliger 2013In managementboeken is de 20-80-regel een bekende theorie. Wij vermoeden dat deze ook opgaat voor Isala. 20% van de leden verzet 80% van het werk.

De grote inzet van vrijwilligers voor Isala wordt natuurlijk erg gewaardeerd! Het bestuur heeft besloten om deze waardering te uiten door jaarlijks een vrijwilliger van het jaar te kiezen.

Tijdens de ALV van 15 november is Frank Posthuma benoemd tot vrijwilliger van 2013. Deze titel heeft hij verdiend met zijn persoonlijke inzet, nieuwe initiatieven en coaching van de geoefende roeiers. Een luid applaus maakt duidelijk dat de leden het helemaal eens zijn met deze keuze. 

Frank, van harte gefeliciteerd!

Onze vereniging draait op leden die vrijwillig tijd en energie steken in bestuurs- en commissiewerk. Als ieder lid naar vermogen een steentje bijdraagt, draait de vereniging soepel! Heb je nog geen taak, meld je dan bij het bestuur en overleg wat je kan betekenen voor Isala. Het zou mooi zijn als de 20-80 verschuift richting de 100-100! 


 

4. Roeiopleidingen 

Video-instructie in de winter  

Op drie zaterdagen in de komende maanden bieden we ploegen met een kanaalgestuurd vaarbewijs de mogelijkheid om in de haven op video opgenomen te worden. De beelden worden in de week daarna op donderdagavond door Hans Diehl besproken. Je krijgt dan tips en oefeningen aangereikt ter verbetering van je techniek. Vervolgens kun je de oefeningen op de ergometer uitvoeren en ervaren wat het effect hiervan is op de roeibeweging. De bespreekavonden zijn primair gericht op de stuurlieden en degenen die instructie geven, maar de andere roeiers zijn natuurlijk ook welkom. Na drie sessies kan de stuur oefenen met instructie geven vanaf de kanaaldijk.

Het is heel leerzaam om jezelf en je ploegmaten te zien roeien; door het analyseren van de beelden kun je leren hoe je je techniek kunt verbeteren. Bovendien leer je daardoor zelf beter instructie te geven. Daarbij telt ook dat je als stuur van het stuurbankje beter aanwijzingen kunt geven als je weet wat de aandachtspunten van je ploeggenoten zijn.

Frank Posthuma zal opnamen maken vanuit de Kapsijs, waarin ook een instructeur meevaart die aanwijzingen kan geven. Op de volgende data worden video-opnamen gemaakt (ijs en weder dienende) en besproken:

Opnamen in de haven 

Bespreking in het botenhuis 

zaterdag 14 december, 09.00-11.00 uur donderdag 19 december, 19.30-21.45 uur
zaterdag 8 februari, 09.00-11.00 uur donderdag 13 februari, 19.30-21.45 uur
zaterdag 5 april, 09.00-11.00 uur donderdag 10 april, 19.30-21.45 uur

Iedereen kan zich opgeven, maar ploegen die 1 of 2 jaar geleden het kanaalvaarbewijs hebben gehaald, krijgen voorrang. Als je alledrie de sessies doorloopt, krijg je een goed beeld van de vorderingen van je ploeg en je coachvaardigheden. Maar je kunt je ploeg eventueel ook voor één sessie aanmelden (video + nabespreking).

Ploegen kunnen zich aanmelden voor deze instructie via de lijst op het bord van de ROC in de kantine, of per e-mail bij Carla Maquelin: uqamc.[antispam].@hotmail.com
Schroom niet om mee te doen, want het is heel leerzaam en leuk om jezelf en je ploeg een keer te zien roeien.


 Hct site5. Toerroeien
 

Op zondag 10 november werd de Isala Hot Chocolate toertocht naar Wilp geroeid. De roeiers van deze afsluiting van het toerseizoen, die eerder niet door kon gaan in verband met het slechte weer, lieten zich niet weerhouden door de hoge waterstand in de IJssel.

Na een prachtige roeitocht, stroomafwaarts over de IJssel, dronken de roeirs bij Museumcafé De Kribbe warme chocolade. Daar hangt nu sinds kort ook ons tweedimensionale Mondriaanstijl Isalavaantje als kunstwerk!

Bekijk hier foto's van de Hot Chocolate toertocht.6. Wedstrijdroeien
 

Zaterdag 9 november startten er vier Isalaploegen bij de Lingebokaal in Leerdam. Het was een zonnige dag met wel een redelijk straffe wind. Dat hinderde niet, want tijdens de wedstrijd hadden de roeiers de wind in de rug. Toch bleek het een zware wedstrijd door de harde stroming, veroorzaakt door de hoge waterstand. Het was druk, een recordaantal ploegen had zich dit jaar aangemeld voor de wedstrijd die 6 km door het mooie landschap slingert.


De gecombineerde damesploeg bestaande uit Swanet Riphagen, Lingkan Runia, Loes Hiddink, Maaike Janssen en Saskia Bruil eindigde in het midden van hun veld (D4*) met een gecorrigeerde tijd van 00:27:23. De tweede damesploeg eindigde daarachter in 00:28:51. Dat is inclusief 15 seconden straftijd. Frankies Angels, onder leiding van stuur Karin, waren iets te snel met oproeien.


Lingebokaal siteDe Jonge heeren (H4*) eindigden in een tijd van 00:27:33 en de ploeg van Erik Kok, Gerard Straver, Anke Nieuwland, Willem van Poelje en Marja Wielaard eindigde in 00:28:29. Buitenlid Tom Marien skiffte de wedstrijd in een tijd van 00:35:08, gecorrigeerd naar 00:29:54.

Klik hier voor de uitslagen. Bekijk hier foto's van de Lingebokaal. 


 

7. Uitbreiding Sluis Eefde 

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereiding om Sluis Eefde uit te breiden met een tweede sluis. Met de realisatie van een tweede sluis wil Rijkswaterstaat de wachttijd voor schepen voor de sluis terugdringen tot minder dan 30 minuten. Deze nieuwe sluis zal geschikt zijn voor schepen met een grotere aflaaddiepte, het grootste type schip dat na de verruiming van het Twentekanaal wordt toegestaan (een zogenaamd klasse Va-schip).

Op de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden.


  

8. Materiaal 


Houtsjouwen siteDe man-/vrouwkracht van de materiaalcommissie is flink uitgebreid. Nieuwe leden voor de commissie zijn nog steeds van harte welkom, want vele handen maken licht werk. De commissie heeft een vaste klusavond op de woensdag.  Er is een sportsplanner aangemaakt voor de klusavonden. Neem contact op met Jasper Boter, materiaalcommissaris, als je wilt helpen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe houten vloer in de loods. Ook worden de keukenkastjes en het aanrecht vervangen.

8a. Toegang botenhuis en slot 

Tijdens de ALV heeft een aantal leden verzocht de manier van afsluiten van de toegangsdeur te veranderen. Dit om ongewenste bezoekers tegen te houden. Daarom valt vanaf heden de toegangsdeur van de kantine vanzelf in het slot en is dus vanaf de walkant/loopbrug alleen nog te openen met de sleutel. We zijn nog van plan om een deurbel te monteren en de laatste roeier dient nog steeds de deur bij vertrek op slot te draaien.  Als je nog geen sleutel hebt, schiet dan iemand van het bestuur aan.

8b. Liggers van de loopbrug vervangen 


Brug webEind oktober trof Kees Jan twee mannen in oranje pakken die in de palen van de brug aan het prikken waren. Op de vraag wat ze aan het doen waren was het antwoord: controle van de brug in opdracht van de gemeente. 

Gelet op de staat van twee liggers zouden ze de gemeente gaan adviseren om een algeheel toegangsverbod in te stellen voor de brug. Dat betekent dus: niet meer roeien.

Isala bleek verantwoordelijk voor de liggers en het dek van de brug. Johan was gelukkig direct bereid om te komen en samen met Kees Jan heeft hij de zwaarst getroffen ligger direct vervangen en een week later ook de tweede ligger, zodat de brug en het botenhuis toegankelijk bleven. Dank aan Johan en Kees Jan voor de snelle actie!


 

9. Contentmanager gezocht 

In december moet de website overgezet worden naar het nieuwe pakket. De commissie website en nieuwsbrieven is op zoek naar iemand met ervaring in het werken met een CMS-systeem die licht html-werk kan uitvoeren. Ben je die persoon en heb je tijd om ons in december te helpen met het overzetten van de website  naar het nieuwe systeem dan horen we graag van je. Meld je bij: eitcader.[antispam].@zrzv-isala.nl 


 

10. Veiligheid / reglement 

In het huishoudelijk reglement staan de aangepaste vaarregels.
Het bestuur wijst er nogmaals op dat er niet onder het hefgedeelte van de oude IJsselbrug en in de binnenbocht bij het Twenthekanaal mag worden gevaren. In de de haven en op het Twenthekanaal moet stuurboordwal gehouden worden.


 

11. Een Isalaan stelt zich voor: Stefan Zwaferink 

Wie zijn de leden van Isala? In elke nieuwsbrief laten we je kennismaken met een lid. Deze maand lees je alles wat je altijd al wilde weten over Stefan Zwaferink, onze nieuwe wedstrijdcommissaris.


Stefan zwaferink webHoe lang roei je al? 
In de nadagen van mijn studie (1991-1992) ben ik lid geweest van studentenroeivereniging Gyas in Groningen, waar ik in een fanatieke wedstrijdploeg meedeed aan het regioroeien, waarbij wij uiteindelijk de landelijke regiokampioenschappen op de Bosbaan in Amsterdam hebben gehaald. Met een tussenpoos van 8 jaar en verhuizing van Groningen naar Lochem en uiteindelijk Zutphen ben ik in 2000 lid geworden van Isala, alweer bijna 14 jaar lid dus.

Wat is je favoriete boot om in te roeien? Sinds dat ik lid ben van Isala heb ik veel in de Pinguin geroeid en ik vind dat nog steeds een fijne boot om in te trainen, ook al is er inmiddels beter materiaal aangeschaft. Daarnaast roei ik met veel plezier in de Stern, die een aparte snelheidsbeleving heeft.

Op welke momenten in de week ben je te vinden in het botenhuis? Ik roei al jaren in de ploeg van Kees Jan, Johan, Hans en Ben (genaamd de Jonghe Heeren), waarmee we altijd op zondagochtend trainen en in de zomerperiode ook op woensdagavond.

Doe je ook mee aan toertochten en/of wedstrijden? Afhankelijk van de animo en onze agenda's proberen we jaarlijks toch aan een aantal wedstrijden deel te nemen, waarbij de Zwarte Waterregatta in Zwolle, de IJsselregatta naar Deventer en de Lingebokaal in Leerdam favoriet zijn.

Waar houd je je mee bezig als je niet aan het roeien bent? In het dagelijks leven ben ik controller van een zorginstelling in de regio, dus een echte kantoorman, die bewust aan sport moet doen.

Waar houd je je mee bezig als je aan het roeien bent? Ontspanning door inspanning op het mooiste roeiwater van Nederland!

Hoe zet jij je in voor de vereniging Isala? Ik vind het belangrijk om naast het roeien (en ook naast mijn werk) maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom ben ik nu als opvolger van Olga Kruidhof weer toegetreden tot het bestuur van Isala in de functie van wedstrijdcommissaris. In het verleden ben ik al eens penningmeester geweest in het bestuur.

Wat zou er moeten veranderen bij Isala? Als wedstrijdcommissaris zal ik mij inzetten om het wedstrijdroeien nog meer dan nu te stimuleren binnen de vereniging. Dat kan echter alleen als de leden zich verder willen ontwikkelen naar een beter roeiniveau. Om dat te realiseren moet er meer worden ingezet op opleiding van roeiers en coaches. Daarvoor hebben we veel vrijwilligers nodig en dat is nog steeds een uitdaging bij Isala. Het bestuur denkt na over hoe we dat in de toekomst verder vorm kunnen geven.

Wat moet vooral blijven bij Isala? Samen met je clubgenoten genieten van het schitterende uitzicht over de IJssel op een warme zomeravond, na een inspannende roeitraining!12. Vogelaar in de boot: Zwaan 

Vogelkenner Willem Drok schrijft in de nieuwsbrief geregeld over een vogel die is vernoemd in ons botenbestand. Ton de Haas zorgt voor een prachtige illustratie.


Zwaan web illuVeel meer dan de eend of de meerkoet wekt de zwaan emoties bij mensen op.  Zijn sierlijkheid inspireert, luister maar eens naar de zwaan in het Carnival des Animaux van Debussy. Koninklijk zijn ze ook – net als de KLM. Als ze voor die reclamespot eenden hadden gebruikt, had het op je lachspieren gewerkt. Kortom, een indrukwekkende vogel. Als ze over of langs de boot vliegen, kijk je toch even – sorry Job, ja we weten het, vóór je in de boot kijken, maar ja, er kwamen zwanen voorbij!

Hun voorbeeldige gezinnetjes vertederen. Niet dat seksuele wangedrag van eenden, of dat domme kuddegedrag van ganzen. Nee, netjes pa, ma en vijf kuikens, die moedig door pa verdedigd worden, en eeuwige trouw tussen zwaan en zwanet (o nee, er is geen woord voor een vrouwtjeszwaan).

Dan moet ik toch ook de zwarte zwaan noemen. Tot de ontdekking van Australië dacht iedereen dat zwanen nu eenmaal wit zijn. Maar daar bleek een zwarte soort voor te komen, die nu over de hele wereld gekweekt wordt. Karl Popper gebruikte de zwarte zwaan als voorbeeld in zijn wetenschapsfilosofie: je kunt nog zoveel witte zwanen gezien hebben, dat bewijst niet dat alle zwanen wit zijn; één zwarte zwaan tegenover al die miljoenen witte is voldoende om die stelling te ontkrachten.  Verder wordt ‘een zwarte zwaan’ wel gebruikt in de betekenis van: een onvoorspelbare gebeurtenis die alles verandert.

Nu we het toch over verschillende soorten zwanen hebben: wij zien steeds de knobbelzwaan. Daarvan broeden er enkele duizenden in ons land, wild of minder wild, en ’s winters komen daar nog een tienduizend overwinteraars bij. De tekening bij dit artikeltje geeft een andere soort weer: de Wilde Zwaan. Die broeden in Scandinavië en Rusland en overwinteren in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Soms zit er een groepje in de IJsseluiterwaarden. Waar je van een knobbelzwaan alleen de vleugelslag hoort, zijn wilde zwanen heel luidruchtig: ze maken een blaffend, trompetterend geluid. Dan is er nog de kleine zwaan: die lijkt op de wilde, maar is kleiner. Deze soort broedt op de toendra in Noord-Rusland.  Bijzonder is dat er op de hele wereld maar 25.000 van zijn, en dat daarvan soms 19.000 in Nederland overwinteren! Helaas, niet rondom Zutphen maar in het westen en noorden van het land.


 

13. Boot stelt zich voor: Zwaan 

zwaan_webNu we alles weten over de vogel, ook wat meer informatie over de boot. De materiaalcommissie stelt voor: De Zwaan.

We gaan terug in de tijd, naar 1995: de vloot vieren van Isala bestond uit de Pluym en de Schollevaar, twee overnaadse lekkende boten, en de Castor. De overnaadse vieren moesten vaak eerst worden gerepareerd voordat erin kon worden geroeid. Het plan rees om een nieuwe betrouwbare C4 te kopen.

De enige leverancier in Nederland was destijds Busman in Capelle a/d IJssel. Op een avond, najaar 1995, ging het toenmalige bestuur (Frans Endenburg, Jos Addink, Willem Prisse en Kees Jan de Louw) naar Busman en bestelde de huidige Zwaan. Dat was overigens toen de duurste variant, epoxy in plaats van polyester; we waren toen zeer vooruitstrevend. Om kosten te sparen werd het emplacement van de boot ongelakt geleverd, daarmee bespaarden we toen zo'n fl 1000,--. Het lakken hebben we in eigen beheer in onze werkplaats gedaan.
Begin januari 1996 zijn de riggers besteld bij Kees Verschoor in Alkmaar en de sculls bij Concept in Amsterdam. Het budget stond namelijk niet toe dat alles in een keer werd gekocht. Tijden veranderen, zullen we maar zeggen.

De Zwaan was direct een groot succes, de boot was bijzonder goed geschikt voor de IJssel en zeer betrouwbaar. Dat het een succes was, blijkt nog steeds uit het aantal malen dat de boot wekelijks wordt afgeschreven.

De Zwaan is jaren geleden bij een onderlinge wedstrijd aangevaren door de Kromme Does, een gladde vier, en had daardoor een gat boven de waterlijn. De boot is teruggegaan naar Busman die hem vakkundig heeft gerepareerd. Het onderhoud aan de Zwaan valt verder erg mee: de boordranden en het emplacement zijn diverse keren gelakt, de romp is gelakt, slidings zijn vervangen, een gebotste rigger is vervangen, en double action bankjes werden kogellagerbankjes. Kortom: regulier onderhoud.

De Zwaan doet zijn naam eer aan: het is een sierlijke boot die nog jaren mee kan. De waarde van deze boot ligt rond de 13.500 euro.14. Geslaagd 


Geslaagden siteOp zaterdag 2 november heeft weer een aantal Isalanen een vaarbewijs gehaald.

Noortje Bloem en Hans ter Steeg behaalden het vaarbewijs kanaalgestuurd.

Christina Glösemeyer, Ton Rotteveel en Hans de Muinck behaalden het vaarbewijs havengestuurd.

Van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat! 15. Nieuwe leden 

De volgende nieuwe leden hebben zich bij Isala aangemeld: Marjo Hendrix, Brenda Tunzi, Cuny van Leeuwen en Lilian Bruigom.

Welkom bij Isala en veel roeiplezier! 16. Van de redactiecamera 

Afgelopen weken zijn met de redactiecamera weer mooie foto's gemaakt. We zagen rijkswaterstaat die na de storm een losgeslagen boot onder de brug vandaan moest halen, en jeugroeier die een stoel uit de haven heeft gevist, en serieuze actieve leden op de ergomter voorbij komen.

201311  

Bekijk de complete serie foto's hier.

Schroom niet om zelf de camera te gebruiken als je iets leuks ziet gebeuren! Je vindt hem op het computertafeltje.17. Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kun je half januari in je mailbox verwachten. Lees dan het verslag van de Nieuwjaarsreceptie. Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Wil je een bijdrage leveren aan de volgende editie, nieuws delen of heb je een tip? Neem dan contact op met de redactie.

Inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief is 9 januari.


 

 


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roei en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.