Isala nieuwsbrief - januari 2014

Logo wave nieuwsbrief 

 

 

Inhoud 

 

1. Van de voorzitter  

2. Vernieuwde website online  

3. Bedrijfsroeien bij Isala 

4. Roeiopleidingen
    4a. Video-instructie, het vervolg
    4b. Nieuw Introductieboekje en het boekje “Roeien op de IJssel”
    4c. Veiligheid
5. Wedstrijdroeien
    5a. Ergometerwedstrijden - 16 februari
    5b. Nieuwe wedstrijdseizoen van start
    5c. Wedstrijdcontract 2014
6. Onderhoud
    6a. Schoonmaakrooster
    6b. Botengebruik
    6c. Zichtbaarheid op het water
7. Een Isalaan stelt zich voor: Hidde Seckel
8. Vogelaar in de boot: Aalscholver
9. Boot stelt zich voor: Aalscholver
10. Nieuwe leden
11. Van de redactiecamera
12. Volgende nieuwsbrief 

 

1. Van de voorzitter 

 

Ik wens iedereen een voorspoedig, succesvol maar bovenal een gezond 2014 toe en reken erop dat ik iedereen of op het water of op het botenhuis vaak tegenkom.

 

2013 was voor Isala een goed jaar met veel nieuwe leden, nieuwe boten en een deels opgeknapt botenhuis. Deze lijn gaan we in 2014 voortzetten: er is een wachtlijst voor nieuwe leden, de nieuwe boten worden in februari verwacht en met het opknappen van het botenhuis wordt in 2014 verder gegaan.

 

Het is natuurlijk bijzonder jammer dat een aantal leden heeft opgezegd. De redenen voor de opzegging vragen we na en in elk geval wordt iedereen benaderd om donateur van Isala te worden.

 

Naast het roeien is de inzet van leden voor het reilen en zeilen van de vereniging onmisbaar: zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging bestaan. Het is heel verheugend dat al heel veel mensen zich inzetten. Toch willen we in 2014 nog meer mensen hierbij betrekken, zodat de inspanningen beter verdeeld worden. Een bijkomend voordeel van vrijwilligerswerk is dat je meer leden leert kennen, dus meer gezelligheid (socializen). Dat aspect willen we in 2014 benadrukken!

 

In de najaars-ALV is het voorstel gedaan om een intekenlijst te maken voor de diverse werkzaamheden die binnen de vereniging moeten worden verricht. Je kunt daarop invullen waar je bij zou willen helpen. Die lijst hangt inmiddels op het bord in de kantine, kijk even rustig wat je leuk vindt en schrijf je in.

 

Voor 2014 staan weer veel activiteiten ingepland. Op de nieuwe site kun je de kalender met activiteiten bekijken.
De nieuwe website ziet er gelikt uit. De beslissing om over te gaan naar een nieuwe omgeving was lastig, de kosten zijn relatief hoog, echter de website is tegenwoordig het visitekaartje van de vereniging en dat moet gewoon perfect functioneren. Niet alleen naar buiten, maar ook voor leden als communicatiemiddel. Dus zet www.zrzv-isala.nl bij je favorieten in je webbrowser!

 

Kees Jan de Louw

 

  

2. Vernieuwde website online 

 

Vanaf 19 januari staat de vernieuwde website van Isala live. Deze verschilt inhoudelijk niet heel veel met de oude site, maar aan de 'achterkant' heeft een grote optimalisatieslag plaatsgevonden. Dat betekent dat het nu veel eenvoudiger is om bijvoorbeeld adreswijzigingen online door te geven en een actuele ledenlijst (inloggen verplicht) te downloaden.

Hiervoor kan je inloggen op het besloten deel van de site met de automatisch gegenereerde inloggegevens die je op 19 januari van de webmaster ontvangen hebt. Eenmaal ingelogd kun je zelf een voor jou makkelijk te onthouden gebruikersnaam en wachtwoord instellen.

De komende periode zullen we verder bouwen aan de website en nieuwe functionaliteiten toevoegen. Heb je ideeën? Mail ze dan naar retsambew.[antispam].@zrzv-isala.nl.
 

 

3. Bedrijfsroeien bij Isala 

 

In maart is het dan zover, dan start de eerste bedrijfsroeicompetitie bij Isala. Op een viertal avonden (dinsdag en donderdag) wordt er door bedrijfsteams getraind en op zondag 13 april is de feestelijke onderlinge wedstrijd gepland. 

 

Omdat de capaciteit bij Isala beperkt is, willen we met vier teams starten (twee boten: de Zwaan en de Castor). Eind januari gaan we Zutphense bedrijven aanschrijven, dus als je eventueel jouw bedrijf wil aanmelden, wees er dan snel bij. 

 

We zoeken nog vier coaches die een vast team onder hun hoede willen nemen. De tijdsinvestering is vier avonden, op dinsdag of donderdag van 17.30 tot 19.00 uur. 

 

Meld je aan bij Hans Cornelissen: snah.[antispam].@thuisin.nl, tel. 0575-845622 / 06-51633058 

 

4. Roeiopleidingen   

 

4a. Video-instructie, het vervolg  

 

Vorige maand heeft Frank Posthuma vanuit  de Kapsijs van acht ploegen video-opnamen gemaakt. Van elke ploeg zijn opnamen van opzij gemaakt en soms van achter de roeiboot.  

In eerste instantie kon elke ploeg rustig roeien, later moest het tempo worden opgevoerd. Natuurlijk deed iedereen ontzettend zijn best.  

 

In de week daarna heeft Hans Diehl op de video-instructie-avond alle opnamen per ploeg besproken. Hij begon met het tonen van de film “De Nederlandse Roeihaal”, waarbij hij de verschillende onderdelen van de roeihaal toelichtte en het belang van een juiste roeitechniek uitlegde. Daarna werden de opnamen van elke ploeg bekeken. Daarbij kwam de roeitechniek van bijna elke roeier aan bod. Hans gaf adviezen ter verbetering van de techniek, zodat de mensen daar zelf mee aan de slag kunnen.  

Voor de aanwezigen was de theoretische uitleg bij de beelden erg verhelderend, omdat er een vertaling naar de praktijk van het roeien werd gelegd. Zo leerde je op een analytische manier kijken naar jezelf en naar anderen. Het was een geslaagde avond. De opkomst had iets groter kunnen zijn, maar gelukkig komen er nog meer sessies!  

 

Die zijn op de volgende data gepland (ijs en weder dienende): 

Opnamen in de haven: zaterdag 8 februari, 9.00 - 11.00 uur  

Bespreking in het botenhuis: donderdag 13 februari, 19.30 - 21.45 uur 

 

Opnamen in de haven: zaterdag 5 april, 09.00 - 11.00 uur  

Bespreking in het botenhuis: donderdag 10 april, 19.30 - 21.45 uur 

 

Je kunt je aanmelden voor deze nieuwe sessies als je nog niet eerder bent opgenomen, maar ook als je de vorige keer al meedeed. Dan kun je goed beoordelen of je vooruitgaat! 

Meld je aan via de lijst die op het bord van de ROC hangt of mail naar Carla Maquelin: uqamc.[antispam].@hotmail.com
  

Aanmelden vóór 2 februari! 

 

 

4b. Nieuw Introductieboekje en het boekje “Roeien op de IJssel” 

 

De laatste jaren zijn er bij Isala nieuwe regels bijgekomen, met name over roeien bij hoog water, en aangescherpte veiligheidseisen, zoals ten aanzien van kleding, voorrangsregels en geadviseerde- of juist ontraden vaarroutes. In de nabije toekomst zal ook een theorie-examen deel gaan uitmaken van onze examens haven- en kanaalgestuurd. 

 

De Roeiopleidingencommisie heeft daarom het bestaande Introductieboekje vernieuwd, en een nieuw boekje Roeien op de IJssel samengesteld uit eerdere versies, waarin alle bestaande en nieuwe regels en adviezen zijn opgenomen. 

Deze boekjes dienen als 'leerstof ' voor de theorie-examens. 

 

In Roeien op de IJssel vind je onder andere meer informatie over het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) dan voorheen. Ook de uitzonderingsregels voor het verlenen van voorrang bij kruisende koersen zijn uitvoeriger beschreven. 

 

Het is voor álle Isala-leden van belang kennis te nemen van de inhoud van beide boekjes! 

 

De boekjes zijn in de bibliotheek van website te downloaden (eerst inloggen). Ook ligt er een inkijkexemplaar in het botenhuis. 

 

4c. Veiligheid
 
Als je stroomopwaarts vaart vanaf het Twentekanaal tot de Bult van Ketje, houd je bakboordwal. Bij tegemoetkomende ROEIBOTEN moet je dan naar BAKBOORD uitwijken. VOOR ALLE ANDERE SCHEPEN wijk je naar STUURBOORD.
In de praktijk gaat dit eigenlijk altijd al zo omdat stroomafwaarts varende roeiboten het midden van de rivier opzoeken.
  

 

5. Wedstrijdroeien  

 

5a. Ergometerwedstrijden - 16 februari 

 


Ergometer beeldZondagmiddag 16 februari worden de jaarlijkse Isala-ergometerwedstrijden in het botenhuis gehouden. Een mooie gelegenheid om je krachten te meten binnen onze vereniging!

Je kunt je inschrijven bij wedstrijdcommissaris Stefan Zwaferink tot uiterlijk 9 februari. Vanwege de noodzakelijke voorbereidingen vinden de wedstrijden pas doorgang bij een minimum van 12 inschrijvingen.

Ook zijn er nog mensen nodig om te helpen bij de voorbereiding van deze activiteit, bijv. met het regelen van de tijdsregistratie. Ook de deelnemers kunnen zich hierbij nuttig maken! Aanmelding hiervoor ook graag bij de wedstrijdcommissaris: mocdew.[antispam].@zrzv-isala.nl.

Je ontvangt nader bericht over of de wedstrijd doorgaat en over de aanvangstijd.
Succes met de voorbereiding en graag tot ziens op de wedstrijddag!

 

 

5b. Nieuwe wedstrijdseizoen van start 

 

Terwijl de echte winter nog moet beginnen, staat de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Op 9 februari zijn de Twentsche Winterwedstrijden. Dit is een achtervolgingsrace over 4 kilometer op het Twentekanaal tussen Delden en Hengelo voor verschillende boottypen, georganiseerd door roeivereniging Tubantia. Dit jaar is er ook een veld voor de heren vier-zonder-stuurman (H 4-).

Wil je meedoen met je ploeg? Zorg er dan voor dat de inschrijving voor 31 januari bij de wedstrijdcommissaris (Stefan Zwaferink) binnen is: wedcom@zrzv-isala. Denk daarbij ook aan de nieuwe wedstrijdcontracten.

 

 

5c. Wedstrijdcontract 2014 

 

Iedereen die aan een wedstrijd mee wil doen, moet een ondertekend wedstrijdcontract bij de KNRB inleveren. De in 2013 ingeleverde wedstrijdcontracten zijn dit jaar niet meer geldig (zie voor meer informatie de website van de KNRB).  

 

Dus als je in 2014 mee wil doen aan wedstrijden moet je een nieuw wedstrijdcontract indienen. Dat kan binnenkort ook digitaal. Dit is tegelijkertijd gelukkig ook de laatste keer dat wedstrijdroeiers een contract moeten ondertekenen. Vanaf nu zullen de nieuwe contracten stilzwijgend verlengd worden. Meer informatie over het indienen van het wedstrijdcontract volgt in een volgende nieuwsbrief. 

Mocht je daar niet op willen wachten dan kun je het contract op papier indienen. Zie daarvoor de website van Isala (inloggen verplicht).  

 

Let op: Bij de inschrijving voor wedstrijden controleert de wedstrijdcommissaris of je een wedstrijdcontract hebt ingediend. Geen wedstrijdcontract voor roeiers én ook stuurmensen betekent uitsluiting van deelname aan roeiwedstrijden! 

 

 6. Onderhoud 

 

6a. Schoonmaakrooster 

 

Ieder Isala-lid komt aan de beurt om twee weken lang het botenhuis schoon te houden. Steeds zijn er twee mensen  samen verantwoordelijk voor de schoonmaak.
Op de website (na inloggen) en op het prikbord in het botenhuis vinden jullie het schoonmaakrooster voor het komende jaar.

Iedereen die in 2014 is ingedeeld heeft inmiddels ook een persoonlijke e-mail ontvangen met de afspraken en het rooster.


Wat is de bedoeling:
De schoonmaakweken lopen van maandag tot maandag. In die periode ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken, de kantine, de kleedkamers, de hal en het sanitair. Alle schoonmaakbenodigdheden zijn aanwezig. Het lijkt een overbodige opmerking, maar toch: twee weken verantwoordelijk zijn, betekent in de praktijk dat je in die twee weken ook twee keer schoonmaakt. Afhankelijk van hoe het botenhuis eruit ziet kun je sommige zaken meer of minder onder handen nemen. We hebben gemerkt dat zeker de keuken en het sanitair elke week moeten worden gedaan.

 

 

6b. Botengebruik
  

Aan het begin van een nieuw jaar kijken wij altijd even naar het botengebruik van het jaar evoor.

In 2013 is 1792 keer een boot afgeschreven. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal afschrijvingen in 2012 (toen waren het er 1788). De meest populaire boot was de Zwaan die 203 keer is afgeschreven.

Er is 718 keer een gestuurde vier afgeschreven

Er is 370 keer een twee afgeschreven. Mede door de komst van de Stern is het roeien in de twee toegenomen.

Er is 704 keer een skiff afgeschreven. De Duiker was de meest populaire skiff.

 

6c. Zichtbaarheid op het water 

 

In verband met veiligheid op het water is het belangrijk dat je als roeier goed zichtbaar bent. (Neon)geel is de meest zichtbare kleur. Zorg er daarom voor dat je als skiffeur, boegroeier en stuur goed zichtbaar bent. 

Heb je zelf geen (neon)gele bovenkleding, gebruik dan de hesjes die Isala beschikbaar stelt.  

 

Er hangen nieuwe hesjes in diverse maten in het gangetje van het botenhuis. Deze hesjes zijn prijzig en dus niet bedoeld om mee te nemen naar huis. Hang ze na gebruik terug aan het haakje met de juiste maat. 

 

 7. Een Isalaan stelt zich voor: Hidde Seckel 

 

Wie zijn de leden van Isala? In elke nieuwsbrief laten we je kennismaken met een lid. Deze maand lees je alles wat je altijd al wilde weten over Hidde Seckel, jeugdroeier die in 2013 voor Isala blik trok op de Cottwichregatta.

 


Blik hidde webHoe lang roei je al? 
Op het moment dat ik dit artikel schrijf ben ik geloof ik 3,5 à 4 jaar aan het roeien. Ik ben ermee begonnen nadat ik volkomen was uitgekeken op mijn oude sport: atletiek. We deden altijd hetzelfde en dat al 5 jaar lang, dus vandaar. Vervolgens moet je gaan bedenken wat je in plaats daarvan wilt gaat doen. Na een tijdje te hebben nagedacht, kwam ik uit bij Isala. Roeien leek mij een leuke sport en mijn opa roeide vroeger ook, bij de roeivereniging in Naarden. Mijn broertje Guus besloot met mij mee te doen en sindsdien worden we door onze coach Martin Bakker wel eens de ‘Seckel Brothers’ genoemd! Afijn, sinds ik ben begonnen heb ik geen spijt gekregen van dit idee: geen enkele vaart is hetzelfde ondanks dat je vaak hetzelfde traject vaart, en je leert om de zoveel tijd weer wat nieuws. 

 

Wat is je favoriete boot om in te roeien? Omdat ik mijzelf voornamelijk beschouw als een skiffeur, is mijn favoriete boot om in te roeien natuurlijk een skiff. Mijnfijnste boot is de Fuut. Vroeger was dit de Albatros, maar daar ben ik helaas te zwaar voor geworden. (Voor de goede orde, de boot gaat tot7 0 kg en ik ben 74 kg bij 2.03 meter lengte, maar het maakt wel uit!) Geeft verder niet, want de Fuut roeit ook fijn. Omdat ik soms wedstrijden roei, zit ik natuurlijk ook wel eens in een wedstrijdskiff. Deze boten vind ik het fijnst,omdat ze op een of andere manier heel erg snel wennen en het lijkt of je er al jaren in roeit. Je kan er hoge snelheden mee halen met weinig kracht, dat is niet verkeerd. 

 

Op welke momenten in de week ben je te vinden in het botenhuis? Op het moment ben ik op zaterdagmorgen op het botenhuis te vinden en als het uitkomt met school ook op de donderdagmiddag. Op zaterdag roei ik mee met de kanaalploegen, met wie ik afgelopen zomer mijn Kanaalgestuurd heb gehaald. Leuke tochten, waarbij technisch roeien goed aan bod komt en je door veranderende (weers)omstandigheden met veel zaken te maken krijgt. Soms gaan we naar de Vispoorthaven. Dit vind ik ook leuk, omdat ik binnenkort graag mijn IJsselgestuurd wil halen en je zo alvast wat ervaring opdoet. Op de donderdagmiddagroei ik met het jeugdteam. Dit is altijd gezellig omdat je dan veel met leeftijdsgenoten roeit. Hierdoor ontstaat er een soort ‘algemeen niveau’. Ook is het leuk om in de zomer ’s middags na het skiffen te zwemmen. 

 

Doe je ook mee aan toertochten en/of wedstrijden? Sinds afgelopen zomer ben ik begonnen met wedstrijdroeien, met als eerste wedstrijd de Cottwich Regatta. Deze wedstrijd beslaat een traject van 5 kilometer over een zijtak van het Twentekanaal, en heeft een redelijk recht parcours. Voor ik erheen ging dach tik: ‘Ach, het zal mij benieuwen of ik wat win, het gaat mij nu vooral om het inzicht krijgen in het wedstrijdroeien.’ Maar ik werd eerste met een prima tijd, natuurlijk een leuke bijkomstigheid en een goede motivatie om vaker aan wedstrijden mee te gaan doen.  

Meteen daarna heb ik de Molenwedstrijd in Weesp geroeid. Deze wedstrijd vond ik minder leuk, omdat je maar 450 meter hoeft te roeien. Ik ben denk ik meer iemand voor de langere afstanden. Desalniettemin werd ik toch derde, maar ik denk niet dat ik deze wedstrijd nog eens zal roeien.  

 

Waar houd je je mee bezig als je niet aan het roeien bent? Wanneer ik niet in de boot zit, ben ik helaas veel bezig met school. Ik zit inmiddels in de vijfde klas van het gymnasium en dan neemt het huiswerk, zo lijkt het, met de week exponentieel toe. Daarnaast werk ik tegenwoordig als vakkenvuller bij de Albert Heijn. Maar als het vakantie is heb ik natuurlijk tijd voor andere dingen. Een van mijn grote hobby’s, naast roeien en prutsen aan dingen, is fietsen. Als het even meezit rijd ik door de omgeving op mijn trekkingfiets, dan wel mijn mountainbike. Dit is goed voor je conditie en dat is wanneer je roeit natuurlijk erg prettig. 


Hoe zet jij je in voor de vereniging Isala? 
Door zo af en toe eens te hulp te schieten als er een tekort ontstaat aan begeleiding bij het schoolroeien. Ook vind ik het ook leuk om ploegen te sturen bij wedstrijden als de IJsselregatta. Dat laatste heb ikinmiddels al twee keer met veel plezier gedaan. En ik houd het Twitteraccountvan de vereniging bij (volgt allen @zrzvisala!) Voor de rest doe ik geloof ik niet zoveel, maar ja, dat zal wel door mijn eeuwige tijdgebrek komen … 

 

Wat zou er moeten veranderen bij Isala? Wat betreft het bestuur en dergelijke heb ik niets aan te merken op Isala. Wel zou ik graag zien dat er wat meer jonge mensen bij de vereniging komen, want ik vind dat er wel heel veel mensen zijn van de categorie ‘actieve vijftigplusser’ zoals omroep MAX dat tot mijn grote ergernis altijd noemt. Ik doe dus mijn best schoolgenoten enthousiast te krijgen voor het roeien! 

 

Wat moet vooral blijven bij Isala? Iets dat zeker moet blijven bij Isala is het ‘vrije aspect’. Ik vind dat het er bij Isala wat minder formeel aan toe gaat dan bij andere (roei)verenigingen, die voor van alles en nog wat regeltjes hebben verzonnen. Die heeft Isala natuurlijk ook, maar het zijn er niet zóveel dat je er echt door wordt gehinderd. Dat moet vooral zo blijven, ik heb het niet zo op overbodige regeltjes. Gewoon een beetje ouwehoeren is, vind ik, veel leuker. 

 

 8. Vogelaar in de boot: Aalscholver 

 

Vogelkenner Willem Drok schrijft in de nieuwsbrief geregeld over een vogel die is vernoemd in ons botenbestand. Ton de Haas zorgt voor een prachtige illustratie.

 Aalscholver webDie zien we iedere keer wel dat we bij het botenhuis of de IJssel zijn: rustend op een strandje, met uitgespreide vleugels op een kribbaken (altijd op de rechteroever!) of zwemmend en duikend in het water. Sommige mensen vinden ze maar eng, met hun voorwereldlijke uiterlijk en hun haaksnavel, en dan nog zwart ook! Anderen voelen zich vrolijk toegezwaaid.
 

Nou, zwart zijn ze in elk geval niet, zoals de mooie tekening van Ton bij dit artikel laat zien. Groen, blauw en paars blinken de veren je tegemoet. In tegenstelling tot de meeste vogels heeft hij veren die niet goed waterafstotend zijn. Daarom ligt de aalscholver diep in het water en moet hij z’n veren laten drogen. Dat lijkt vreemd, maar een watervogel heeft een lastig dilemma: om te vliegen moet hij licht zijn, om te drijven waterafstotend, maar om te duiken juist niet. Blijkbaar zijn er in de evolutie verschillende oplossingen voor dit probleem gevonden. De aalscholver kan goed duiken, maar gaat alleen te water om vis te vangen en vliegt ook niet graag. Het lijkt me ook geen pretje, vliegen met natte veren en zo’n grote koude vis in je krop! 

 

Tegenwoordig zijn aalscholvers algemeen, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Tot in de jaren ’60 werden ze intensief vervolgd als ‘schadelijk voor de visserij’. Bovendien hadden ze veel last van bestrijdingsmiddelen en PCB’s die zich in de voedselketen ophoopten.Tot overmaat van ramp werden de visgronden van de kolonies in het Naardermeer en Noordwest-Overijssel ingepolderd tot Flevoland en Noordoostpolder. Pas toen in de jaren ’70 een grote kolonie in de Oostvaardersplassen ontstond, herstelde de stand zich. Sinds 1990 schommelt de stand rond de 20.000 broedparen, waarvan de helft rond het IJsselmeer. Vlak ten noorden van Deventer zit de dichtstbijzijnde kolonie. In de winter kunnen ‘onze’ vogels uitwijken naar Zuid-Europa, en krijgen wij vogels uit Noord-Duitsland en Denemarken. 

 

 9. Boot stelt zich voor:  Aalscholver

 

Nu we alles weten over de vogel, ook wat meer informatie over de boot. De materiaalcommissie stelt voor: Aalscholver

 

Ploeg peggy aalscholver webOnze Aalscholver staat  in de werkplaats op een grote kar. De Aalscholver is een wherry. Een wherry is een boot met plaats voor twee roeiers en stuurman. Meestal is er ook extra plaats voor een instructeur, vandaar de brede stuurplaats.
 

 

De wherry is van origine een historisch Engels boottype. De bouwwijze was echt Engels, dus overnaads. Gezien de oplopende loonkosten en kwetsbaarheid is men gaan nadenken over een alternatieve bouwwijze. Volgens de overlevering heeft het timmerhuis in Amsterdam een aantal boten gemaakt van watervast multiplex. Uit die periode stammen ook de eerste waarschepen, knikspant houten zeilboten die je zelf kon bouwen. Onze Aalscholver zou het prototype geweest zijn en is geleverd aan Het Spaarne in Haarlem, dat staat vast.  

 

De bootsman van Het Spaarne vond zo’n multiplex wherry eigenlijk geen boot, en heeft er dus ook weinig onderhoud aan gepleegd. De boot lag onder in de stelling, buiswater werd niet verwijderd, lastig ook met zo’n zware wherry, zodat de achteronderkant is doorgerot en ook op de knikspant naden grote sleepsporen ontstonden. Daarom werd de boot buiten gebruik gesteld.  

 

In de jaren '80 van de twintigste eeuw kwamen er bij Isala roeiers langs van Het Spaarne. Wij wilden graag een brede instructieboot hebben, hadden geen geld en na wat bellen konden we de boot krijgen mits we die maar ophaalden. Met een tandemhuifaanhanger van Jos Addink, waar de boot minimaal twee meter uitstak, is de boot uit Haarlem opgehaald. De gaten aan de achterkant en de schade aan de bodem zijn met nieuwe stukken hout en epoxy gerepareerd. Resultaat: een waterdichte romp.  

 

Op verzoek kan de boot worden opgeriggerd (dat is een kleine moeite) en is dan weer vaarklaar. Het is een boot om gezellig in te gaan roeien met z’n vieren.

 

10. Nieuwe leden

 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er twee nieuwe leden bij Isala. 

Ceciel Wolfkamp is nieuw lid en Vera de Ruiter is weer terug als Isala-lid. 

 

Welkom bij Isala! Veel roeiplezier! 

 

11. Van de redactiecamera

 

Afgelopen weken zijn met de redactiecamera weer mooie foto's gemaakt.

 

201401 red cam collage 

 

Bekijk de complete serie foto's hier.

Schroom niet om zelf de camera te gebruiken als je iets leuks ziet gebeuren! Je vindt hem op het computertafeltje.

 

12. Volgende nieuwsbrief

 

De volgende nieuwsbrief kun je eind februari in je mailbox verwachten. Lees dan het verslag van de ergometerwedstrijden. Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Wil je een bijdrage leveren aan de volgende editie, nieuws delen of heb je een tip? Neem dan contact op met de redactie.

Inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief is 20 februari.

 


 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.