Isala nieuwsbrief - februari 2015

Logo wave nieuwsbrief

Inhoud 

 

1. Van de voorzitter   

2. Vertrouwenspersoon bij Isala - Felix Dikken   

3. Veilig roeien 

4. Roeiopleidingen 

    4a. Cursus "Handen aan de Boot"  

    4b. Video-instructie  

    4c. Boordroeicursus  

5. Toerroeien 
    5a. Agenda 
    5b. Meer informatie over toerroeien bij Isala.
6. Wedstrijdroeien
    6a. Agenda
    6b. Isala - Ergometerkampioen 
    6c. Meer informatie over wedstrijdroeien bij Isala   
7. Onderhoud
    7a. Autorisaties 

    7b. Onderhoud aan Roerdomp 
    7c. Onderhoud aan ergometer
    7d. Helpen? 
8. Een Isalaan stelt zich voor: Felix Dikken
9. Vogelaar in de boot: Rotgans 
10. Boot stelt zich voor: Rotgans
11. Nieuwe leden 

12. Van de redactiecamera
13. Volgende nieuwsbrief  

 

1. Van de voorzitter 

 


Kees jan 125Onze vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Daarom willen we als bestuur graag jullie mening horen over hoe jullie over bepaalde zaken/ontwikkelingen/ambities denken. Zoals al eerder aangekondigd gaan we een enquête houden onder alle leden. We hebben hier de afgelopen bestuursvergadering de laatste hand aan gelegd.  

Alle leden worden via een nieuwsflits uitgenodigd om de enquête in te vullen. Je kunt hem vervolgens digitaal invullen. De uitkomst koppelen we natuurlijk terug. We kunnen overigens niet beloven dat alle mogelijke wensen die uit de enquête komen direct kunnen worden vervuld.

 

Met Willem van Poelje heb ik gekeken naar de veiligheid binnen Isala. In het algemeen hebben we het goed geregeld, maar niet alles wordt goed gedocumenteerd. Daar gaan we dus aan werken.

 

We zijn met het bestuur van VADA in overleg om de Rijn-IJssel Marathon op 14 juni in goede banen te leiden. Het evenement staat op de landelijke marathonkalender en belooft dus groot te worden, zeker voor ons, omdat wij de ontvangende gastvereniging zijn. Kun je zelf niet mee roeien, dan is je hulp als vrijwilliger welkom.

 

Verder zijn we als bestuur aan het nadenken of de huidige bestuurssamenstelling en verdeling van taken nog aansluit bij deze tijd en eventueel moet worden gewijzigd.

Samengevat: er is heel veel werk aan de winkel. 

 

Dan nog even wat over roeien! Elke zaterdag om 11.00 uur en zondag om 09.00 uur is het instuifroeien. Het motto is dan: iedereen die er is, gaat de boot in. Het leuke is dat je met andere mensen roeit en leert kennen en bijvoorbeeld eens een andere kant op kunt roeien.

 

Kees Jan

 

2. Vertrouwenspersoon bij Isala - Felix Dikken 

 

Volgens de Arbo-wet en de Wet Gelijke Behandeling is het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige sportomgeving. Daarbij past het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Wij hebben Felix Dikken bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon binnen Isala op zich te nemen.

 

Een vertrouwenspersoon zorgt voor de opvang van leden die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Hij houdt daarbij alleen rekening met de belangen van het betreffende lid en is gehouden aan geheimhouding. De vertrouwenspersoon analyseert het probleem en zoekt vervolgens naar een oplossing. Ook kan hij eventueel verwijzen naar professionele hulpverlening.

 

Dit schrijft Felix zelf over het invullen van de rol van vertrouwenspersoon bij Isala: 

'Bij Isala vinden we het belangrijk dat iedereen met plezier kan roeien en respectvol bejegend wordt. Ongewenste omgangsvormen zoals pesten en discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden niet getolereerd. Mocht dit toch gebeuren dan kan je mailen naar nekkid.xilef.[antispam].@online.nl om een afspraak met mij te maken. Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, en samen zoeken we een oplossing voor het probleem.'
 

Verderop in deze nieuwsbrief stelt Felix zichzelf voor in de rubriek Isalaan stelt zich voor. 

 

3. Veilig roeien - hoog water 

 


Hoog water jan2015 205pxOp onze website staan de regels over het roeien met hoog water. Waarom zijn deze regels ingevoerd? De achtergrond van deze regels heeft natuurlijk 
te maken met de veiligheid op het water. Met name bij het ongestuurd varen wordt de IJssel gevaarlijk als het hoog water is.

 

Op het moment dat de kribben overstromen, wordt het stroombed van de rivier ineens een stuk breder, waardoor de IJssel anders gaat stromen. De oriëntatie op het stroombed en de wal wordt dan veel lastiger. Wanneer je even niet oplet, bestaat het risico dat je door de breedte van de rivier een kribpaal aan de verkeerde kant passeert. In feite vaar je dan over de krib heen. Afhankelijk van de waterstand kan de bodem van de roeiboot beschadigd raken. Als er een scherpe steen ligt, kan er een gat in de bodem ontstaan met alle mogelijke gevolgen van dien. Daarom mag er vanaf een bepaalde waterstand niet meer ongestuurd worden gevaren.

 

Een ander probleem is dat er veel takken en andere rommel in de uiterwaarden liggen, die bij hoog water mee kunnen drijven. Dit kan een behoorlijk risico vormen voor ongestuurde boten, omdat die er soms tegen op varen.

 

Tot slot overstroomt bij een bepaalde waterstand het weiland naast ons botenhuis en ligt het vlot vol in de stroming. De Marshaven wordt als het ware opgeslokt door de IJssel. De boot is al vertrokken voordat je instapt en aanleggen is schadegevoelig. Omdat het dan te gevaarlijk is om te roeien, wordt er een algeheel vaargebod afgekondigd.

 

4. Roeiopleidingen 

 

4a. Cursus "Handen aan de Boot" 

  

Lijkt het je leuk om anderen te leren roeien? Ook dit jaar organiseert de Roeiopleidingscommissie de cursus “Handen aan de Boot”, een cursus voor alle leden die de beginselen van het instructie geven willen leren. Hierin leer je hoe je instructie kunt geven aan beginnende roeiers. In de cursus wordt ingegaan op de roeitechniek en de opbouw van een introductiecursus. Verder wissel je veel ervaringen uit met de andere deelnemers, waar je weer van kunt leren.

 

De cursus bestaat uit twee theorie-avonden; bij het begin van de cursus ontvang je een boekje, waarin de lesstof is samengevat. Nadat je deze cursus hebt gevolgd kun je aansluitend instructie geven aan een ploegje van vier mensen die kennis willen maken met de roeisport; deze introductiecursus bestaat uit vier lessen. Wanneer je nog nooit instructie hebt gegeven word je gekoppeld aan een meer ervaren instructeur zodat je er niet alleen voor staat.

 

Wij nodigen iedereen van harte uit deel te nemen aan de cursus "Handen aan de Boot".

Data: 10 en 17 maart 2015

Tijd: 20.00 uur – 21.45 uur

Plaats: de kantine van Isala

 

Meld je vóór 5 maart aan door een mail te sturen naar mocieor.[antispam].@zrzv-isala.nl.

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Wilgen, die de cursus zal geven.

  

4b. Video-instructie  

 


S7001222kopie web 250Dit jaar organiseert de ROC vier keer een video-instructie: twee keer voor alle leden (februari en eind augustus) en daarnaast twee keer voor de ploegen die in opleiding zijn (mei en november). De eerste keer is op 14 februari, daarvoor is de inschrijving inmiddels gesloten.

Het primaire doel van de video-instructie is om coaches de mogelijkheid te bieden in de Kapsijs instructie te leren geven aan hun ploeg. Je ziet namelijk vanuit de Kapsijs zoveel meer van de roeiers dan vanaf de stuurplaats. Je wordt daarbij ondersteund door ervaren instructeurs. De opnamen worden besproken tijdens een avond op het botenhuis. Voor de roeiers zelf is het leerzaam om ook bij de bespreking van de opnamen te zijn. Je leert dan kijken naar hoe jij en andere roeiers in de boot zitten en je krijgt tips ter verbetering van jullie roeitechniek.

Datum en tijd:
Opnamen: zaterdag 22 februari, 9.00 en 12.00 uur
Bespreking: donderdag 26 februari, 19.45 - 21.30 uur.

Inschrijven? Stuur een mail naar mocieor.[antispam].@zrzv-isala.nl. Vermeld de naam van de coach met e-mailadres en ploegleden en de datum waarop je wilt deelnemen. Of gebruik het inschrijfformulier dat op het bord van de ROC hangt.

In de week voor de opnamen ontvang je een schema met de tijdsindeling.

  

4c. Boordroeicursus  

Vanwege de toegenomen belangstelling voor het boordroeien (oarsen) in onze vereniging komt ereen tweede cursus B1. Deze vindt plaats op dinsdagmorgen, onder leiding van Hans Diehl.
Er kunnen nog een paar mensen meedoen. Startdatum en tijd worden in overleg gepland.
Meld je aan bij de Roeiopleidingscommissie: mocieor.[antispam].@zrzv-isala.nl 

 


Boordroeien 

Wat meer informatie over boordroeien en B1 

bij Boordroeien roei je met één riem (paal). Dat vergt o.a. veel meer balanceerkunst van de roeiers als team, en van de individuele roeier om te zorgen dat het lichaam niet eenzijdig wordt belast. Voordeel is dat alle lichaamskracht op één blad geconcentreerd wordt, en dat heeft ergonomisch positieve effecten.
Als je vaardigheidsbewijs Kanaalgestuurd hebt, kun je opgaan voor het examen B1: boordroeien in de C4+ (Topper).
  

De verwachting is dat je na vijf lessen en het oefenen in de Topper theorie en praktijk voldoende beheerst om voor B1 in aanmerking te komen. Daarna kun je zelfstandig met de Topper gaan roeien.

 

 

 

5. Toerroeien   

 

5a. Agenda  


 


De toercommissie vraagt iedereen die graag mee wil met een toertocht zich via de Isala-website in te schrijven. Je logt eerst in en onder Toerroeien kun je je dan voor een tocht inschrijven.

 

Toerroeien 250Op dit moment zijn inschrijvingen mogelijk voor:

  • De Mosterdtocht op zondag 29 maart. Deze tocht is bijzonder geschikt voor roeiers die (net) hun Kg behaald hebben. De afstand is 2x 13 km roeien of 1x 13 km roeien en 1x 13 km fietsen. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen. Er wordt geroeid van Doetinchem naar Doesburg, waar we gezamenlijk de echte mosterdsoep gaan eten, waarna er terug geroeid/gefietst wordt.
  • De Weeribben/Wiedentocht op zondag 12 april. Een tocht van 35 km, die meer geschikt is voor de ervaren roeiers.

Bekijk hier de toerroeikalender van Isala. 

  

5b. Meer informatie over toerroeien bij Isala.

Wil je meedoen aan een toertocht of heb je vragen over toerroeien bij Isala? Mail de toerroeicommissie: mocreot.[antispam].@zrzv-isala.nl 

6. Wedstrijdroeien  

 

6a. Agenda  

 

De wedstrijden die die komende weken op de kalender van Isala staan zijn:

  • 15 februari: Twentsche Winterwedstrijden

  • 22 maart:  Head of the River

  • 28 maart:  Jeugd en Tweehead

  • 29 maart:  Skiffhead

Bekijk hier de wedstrijdkalender van Isala. 

  

6b. Isala - ergometerkampioen 

 


Medailles 2015 250pxNa een zware strijd, die werd uitgevochten onder aanmoediging van een aantal Isala-leden, zijn de Isala-ergometerkampioenen 2015 bekend!


Overall en Heren: Wim Rutten (gecorrigeerde tijd 06:38)
Dames: Lingkan Runia (gecorrigeerde tijd 06:44)
Jeugd: Mitchell de Vries (gecorrigeerde tijd 06:44)

Voor de einduitslag werd er gerekend met een correctiefactor voor leeftijd en gewicht, zodat de verschillende categorieën met elkaar te vergelijken waren.

Sebastiaan van de Worm zette de snelste ongecorrigeerde tijd neer: 6 minuut en 57 seconden.

Bekijk hier meer foto's.

 

Lees hier het verslag.

    

6c. Meer informatie over wedstrijdroeien bij Isala 

  

Heb je vragen over wedstrijdroeien bij Isala? Mail de wedstrijdcommisaris: mocdew.[antispam].@zrzv-isala.nl

 

 7. Onderhoud 

 

7a. Autorisaties  

 

Eind 2014 zijn alle leden via een nieuwsflits geinformeerd over de autorisaties bij Isala. In deze afspraken over autorisaties is te vinden in welke boot en op welk vaarwater je mag varen na het afleggen van examens of door aftekenstaten te laten accorderen door de examencommissie. Daarnaast kan het bestuur leden dispensatie verlenen om te roeien in glad wedstrijdmateriaal. Deze informatie vind je nu ook op de website van Isala. Je vindt dit na het inloggen onder de afschrijfplanner.

 

Sinds de nieuwsbrief over autorisaties zijn er drie wijzigingen doorgevoerd:

 

  • In de Topper kan alleen zelfstandig geroeid worden na het behalen van het boordroeivaarbewijs B1. Sommige leden hadden deze autorisatie al.

  • Ergometer jan 2015De Plevier heeft de status van wedstrijdboot verloren door problemen met de constructie
  • De Pinguïn is C2 geworden om de overstap van roeien in C-boten naar gladde boten te stimuleren, zonder dat er een dispensatie als ploeg nodig is.

  

7b. Onderhoud aan Roerdomp 

 

De Roerdomp is in de werkplaats geweest voor onderhoud. De krassen die op de huid zaten zijn weggewerkt, slidings en de onderstellen van de bankjes zijn vervangen en het lakwerk is bij gewerkt. Als laatste is de afstelling volledig nagekeken en waar nodig gecorrigeerd.

   

7c. Onderhoud aan ergometer 

 

Materiaalcommissaris Douwe heeft een elastiek vervangen van een van de ergometers. Geen makkelijke klus, er was wat studie vooraf voor nodig! Fijn dat er mensen zijn die dit dit soort klussen op zich nemen!

 

  

7d. Helpen?  

 

Wil je meehelpen aan onderhoudsklussen, meld je dan aan bij materiaalcommissaris: moctam.[antispam].@zrzv-isala.nl 

 

 8. Een Isalaan stelt zich voor: Felix Dikken 

 

Wie zijn de leden van Isala? In elke nieuwsbrief laten we je kennismaken met een lid. Deze maand lees je alles wat je altijd al wilde weten over de vertrouwenspersoon bij Isala, Felix Dikken.

 


Felix dikken 250hHoe lang roei je al?
Ik heb van 1998 tot 2008 geroeid in Dordrecht (prachtig natuurgebied in Het Wantij en de Biesbosch) en na onze verhuizing naar regio Zutphen ben ik in 2012 bij Isala gaan roeien waar ik op de IJssel ook enorm van de natuur geniet.

 

Wat is je favoriete boot om in te roeien? De Zwaan.

 

Op welke momenten in de week ben je te vinden in het botenhuis? Op vrijdagochtend roei ik met Maatje, Hennie, Ank, Els en Josefien. Goede tellers snappen dat we niet met ons zessen in één gestuurde vier kunnen, maar omdat er regelmatig een van ons verhinderd is komen we meestal goed uit. Ik ben dus de haan in het kippenhok. We roeien graag naar het zandgat bij Gorssel en nemen vaak koffie en glutenvrij lekkers mee. Bij goed weer zwemmen we ook graag in de IJssel.

 

Doe je ook mee aan toertochten en/of wedstrijden? Ik roei graag toertochten. Uit het bovenstaande is op te maken dat ik geen wedstrijdroeier ben.

 

Waar houd je je mee bezig als je niet aan het roeien bent? Ik ben kinderarts in Gelre Ziekenhuis Zutphen. Naast mijn werk als algemeen kinderarts is mijn belangrijkste speerpunt de aanpak van kindermishandeling. Daarvoor heb ik ook een landelijke opleiding voor kinderartsen opgezet en die expertise komt goed van pas nu Isala mij heeft gevraagd om vertrouwenspersoon voor onze vereniging te worden. Verder ben ik voorzitter van het Down syndroomteam in Gelre Zutphen en van de POP-poli waar zwangere vrouwen worden begeleid die antidepressiva gebruiken, verslaafd zijn aan alcohol of drugs, of waar ernstige psychosociale problemen goed ouderschap in de weg kunnen staan. Ook heb ik een homeopathisch kinderspreekuur. Hobby’s: zingen (tenor), lezen, tuinieren. Andere sporten: fietsen, zeilen, skiën.

 

Waar houd je je mee bezig als je aan het roeien bent? Evenwicht in de boot, aandacht voor voeten en uitpik. Genieten van de natuur.

 

Hoe zet jij je in voor de vereniging Isala? Tot nu toe geen extra activiteiten. Ik word nu vertrouwenspersoon voor Isala.

 

Wat zou er moeten veranderen bij Isala? Mogelijkheid om te douchen na het roeien. Rollen op de vlotrand om de boten te water te laten en er weer uit te halen: de huidige manier kan makkelijk rugklachten veroorzaken.

 

Wat moet vooral blijven bij Isala? De gezellige en informele sfeer.

   

 9. Vogelaar in de boot: Rotgans 

 

Rotgans 250pxVogelkenner Willem Drok schrijft in de nieuwsbrief geregeld over een vogel die is vernoemd in ons botenbestand. Ton de Haas zorgt voor een prachtige illustratie. 

Rotganzen! Ze schijten alles onder, vreten de weilanden kaal, vallen je aan als je met je hondje in het park loopt. Toch zijn al die rotganzen geen Rotganzen.

 

We hebben hier tamme, grauwe en Canadese ganzen, kolganzen, brandganzen en nijlganzen. En de drie eerstgenoemden willen ook nog wel eens bastaarderen. Maar echte rotganzen komen alleen aan de kust voor: in Zeeland en op de Waddeneilanden.

 

De rotgans is een kleine, donkere gans met een witte achterkant. Hun naam komt van het geluid: geen gegak maar een diep, knorrend 'rot, rot, rot'. Ze broeden op de Siberische toendra. Opvallend is dat ze alleen goed broedsucces hebben in jaren dat er veel lemmingen zijn. Dat komt omdat rovers zoals sneeuwuil en poolvos dan liever lemmingen eten dan ganzen, zodat er meer kuikens groot kunnen worden. Je vraagt je af waarom ze dan helemaal naar Siberië vliegen, als ze daar ook al niet veilig zijn. Waarschijnlijk is dat omdat daar de druk van parasieten en ziektekiemen veel minder is.


De andere acht maanden van het jaar, van oktober tot en met mei, komen ze bij ons eten. Bij laagwater zitten ze dan op het wad, bij hoogwater op weilanden. Vrijwel alle rotganzen van dit deel van de wereld, enkele honderdduizenden dieren, verblijven dan hier of in Zuid-Engeland.

 

 10. Boot stelt zich voor: Rotgans

 


Rotgans boot 250Nu we alles weten over de vogel, ook wat meer informatie over de boot. De materiaalcommissie stelt voor: De Rotgans

 

De Rotgans is in 2003 gekocht als nieuwe skiff voor de gewichtsklasse
70-90 kg. Daarom is deze boot vooral geschikt voor de zwaardere heren. Het is een boot van het merk Filippi.

 

De Rotgans is vanaf 1-4-2014 (start e-Captain reserveringen) tot en met januari 2015 in totaal 65 keer afgeschreven. Door 21 verschillende leden. 

 

Top 3:
1. Wim Rutten: 15 keer
2. Rutger van den Brink: 9 keer
3. Erik Kok: 8 keer

 

 

11. Nieuwe leden

 

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Hetty Wemekamp en Mitchell de Vries (junior).

 

Welkom bij Isala! Veel roeiplezier!  

  

12. Van de redactiecamera

 

Afgelopen weken zijn met de redactiecamera weer mooie foto's gemaakt. 

  

201502 red cam collage 

  

Bekijk de complete serie foto's hier

 

Schroom niet om zelf de camera te gebruiken als je iets leuks ziet gebeuren! Je vindt hem op het computertafeltje. 

  

13. Volgende nieuwsbrief

 

De volgende nieuwsbrief kun je begin april in je mailbox verwachten. 

Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Wil je een bijdrage leveren aan de volgende editie, nieuws delen of heb je een tip? Neem dan contact op met de redactie.

Inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief is 1 april (geen grap!). 

  


  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.