Isala contributie (20-01)

Logo wave nieuwsbrief

 

Zoals elk jaar ontvang je hierbij een aankondiging voor de betaling van de contributie van Isala. 

 

Rond 25 januari 2014 zal de contributie van je rekening worden afgeschreven. Hieronder staan de contributiebedragen voor de verschillende soorten lidmaatschap vermeld. 

 

· Seniorlid (18 jaar en ouder): € 238. 

· Juniorlid (t/m 17 jaar): € 138. 

· Buitenlid € 79. 

· Leden met een eigen boot: voor de ligplaats € 238 plus € 21,00 per meter bootlengte. 

 

Alleen wanneer je géén machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven, vragen wij je het juiste contributiebedrag (zie hierboven) rond 25 januari over te maken naar bankrekeningnummer: NL64 RABO 0366274686 t.n.v. Zutphense Roei- en zeilvereniging te Zutphen o.v.v. Contributie 2014. 

 

Het nieuwe ledenadministratieprogramma E-captain zal een factuur van de contributie opstellen die je na het inloggen op de website kunt raadplegen. 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2013 hebben de aanwezigen ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie voor het jaar 2014 met 2.0% te verhogen. Jaarlijks verhogen wij de contributie met het percentage van het prijsindexcijfer om de prijsstijgingen te kunnen volgen. De contributie is inclusief € 30 bijdrage aan de KNRB. 

 

Eventuele ledenmutaties kun je doorgeven aan René Kooij via nimdanedel.[antispam].@zrzv-isala.nl. Je kunt hem ook telefonisch bereiken op 0575-510813. Via de Inlog voor leden op de nieuwe website kun je ook zelf een aantal persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres wijzigen.  

 

Zoals vermeld is in het huishoudelijk reglement van de vereniging moet een eventuele opzegging van het lidmaatschap plaatsvinden voor 1 december. 

 

Voor vragen kun je mij bellen op 0575-554234 of 06-47664582. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Ambergen,  penningmeester Isala (penningmeester@zrzv-isala.nl)