Logo-wave-nieuwsbrief

 

 

Hierbij nodigt het bestuur van ZRZV Isala je uit voor de voorjaarsvergadering. 

 

Vrijdagavond 10 april 2014, aanvang 19.45 uur 

Locatie: de kantine van ons botenhuis 

Bijlage:

   

Agenda:  

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV najaarsvergadering 2014
 3. Bestuursmutatie: de termijn van voorzitter Kees Jan de Louw loopt af. Hij stelt zich herkiesbaar.Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. De termijn van de voorzitter loopt af. Het bestuur stelt Kees Jan weer kandidaat voor de voorzittersfunctie. Tenminste drie (meerderjarige) leden kunnen een medelid kandidaat stellen voor deze functie. (Artikel 9 van de statuten).
  Het bestuur zou het prettig vinden als we uiterlijk op 7 april weten of er vanuit de vereniging een ander lid kandidaat wordt gesteld.
 4. Botenhuis
 5. Botengebruik Materiaal/Bak
 6. Jaarrekening 2014
 7. Roeien
  • Wedstrijdroeien
  • Instructiecommissie
  • Jeugdroeien
  • Toerroeien
  • Examencommissie
  • Redactie nieuwsbrief
 8. Enquête
 9. Jubilea
 10. Facebook
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding. 

 

Namens het bestuur  

Liesbeth den Teuling, secretaris
  

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.