Logo-wave-nieuwsbrief

  

Hierbij nodigt het bestuur van Isala je uit voor de voorjaarsvergadering. 

 

Vrijdagavond 11 april 2014, aanvang 20.00 uur 

Locatie: de kantine van ons botenhuis 

Bijlage: Verslag ALV najaarsvergadering 2013 en Jaarrekening 2013 

 

Agenda:  

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV najaar 2013
 3. Bestuursmutaties en rooster van aftreden. Jasper Boter heeft aangegeven te willen stoppen, het bestuur draagt Douwe Schuringa voor als materiaalcommissaris. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot 4 april bij de secretaris Liesbeth den Teuling.
 4. Jaarrekening 2013
 5. Materiaal: Boten
 6. Kleding/veiligheid
 7. Roeien - Wedstrijdroeien - Instructie - Toerroeien
 8. Botenhuis
 9. Sponsoren/Bedrijfsroeien
 10. Vaarbewijzen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding. 

 

Namens het bestuur  

Liesbeth den Teuling, secretaris
 

 

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.