Hierbij nodigt het bestuur van Isala u uit voor de algemene ledenvergadering van het voorjaar 2013 op:

Vrijdagavond 12 april 2013, aanvang 20.00 uur. 

Locatie: de kantine van ons botenhuis


Agenda: 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV najaarsvergadering 2012

3. Bestuursmutaties en rooster van aftreden

4. Jaarrekening 2012

5. Materiaal: Boten

6. Donateurschap

7. Roeien (Wedstrijdroeien / Instructie / Toerroeien)

8. Verbouwing Botenhuis

9. Sponsoren Bedrijfsroeien

10. Kledinglijn

11. Rondvraag

12. Sluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid en bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding (siraterces.[antispam].@zrzv-isala.nl).

Namens het bestuur,

Liesbeth den Teuling (Secretaris Isala)


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Roei en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.