Logo-wave-nieuwsbrief

 

 

Hierbij nodigt het bestuur van Isala je uit voor de najaarsvergadering. 

 

Vrijdagavond 13 november 2015, aanvang 19.45 uur 

Locatie: de kantine van ons botenhuis 

 

Bijlage: (klik op deze link en log in om de bijlages te openen) 

 • Verslag van de ALV Voorjaarsvergadering 
 • Rooster van aftreden
 • Begroting 2016

Agenda:   

 1. Opening en mededelingen
  • Vervanging dek witte loopbrug/ afscherming
  • Aanschaf lockerkast
 2. Verslag ALV voorjaarsvergadering 2015
 3. Bestuursmutatie: de tweede termijn van secretaris Liesbeth den Teuling zit er op. Zij is niet herkiesbaar.
  • Het bestuur stelt Marica Hofstede voor als nieuwe secretaris.
  • Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Tenminste drie (meerderjarige) leden kunnen een medelid kandidaat stellen voor deze functie (artikel 9 van de statuten). Graag ontvangen wij de kandidaatstelling vóór 6 november 2015.
 4. Aanschaf roeibak/-vlot
 5. Botenplan 2016-2017  (zie begroting)
 6. Botenhuisplan/bouwcommissie
 7. Begroting 2016
 8. Roeien
  • Instructie  (Carla)
  • Jeugdroeien (Martin)
  • Toerroeien (Pieter)
  • Wedstrijdroeien (Stefan)
  • Examencommissie (Lex)
 9. Vrijwilligersbeleid       
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Indien je agendapunten wilt indienen, verzoek ik je dat vóór 6 november te doen bij Liesbeth den Teuling.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding.  

 

Namens het bestuur  

Liesbeth den Teuling, secretaris 

  

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.