Hierbij nodigt het bestuur van Isala je uit voor de Algemene Ledenvergadering op:

 

Vrijdagavond 11 november 2016, aanvang 19.45 uur

 

Locatie: de kantine van ons botenhuis

 

We rekenen op jouw aanwezigheid omdat er belangrijke beslissingen te nemen zijn t.a.v. de financiering van het nieuwe botenhuis.

 

 

Agenda:

 

 1. Opening en mededelingen

 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV voorjaarsvergadering 2016

 4. Bestuursmutatie: 

  • De termijn van wedstrijdcommissaris Stefan zit er op. Hij is niet herkiesbaar.
  • Het bestuur stelt Colette Schelfhorst voor als nieuwe wedstrijdcommissaris.
  • Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Tenminste drie (meerderjarige) leden kunnen een medelid kandidaat stellen voor deze functie (artikel 9 van de statuten). Graag ontvangen wij de kandidaatstelling vóór 7 november 2016.
 5. Sponsorcommissie

 6. Botenhuisplan

 7. Begroting 2017

 8. Zutphen Actief

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

 

Bijlagen:

 

Indien je agendapunten wilt indienen, verzoek ik je dat vóór 7 november te doen bij secretaris Marica Hofstede de Groot.

 

Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding.

 

Namens het bestuur,

Marica Hofstede de Groot, secretaris


  

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.