Hierbij nodigt het bestuur van Isala je uit voor de ALV voorjaarsvergadering.

 

 

Vrijdagavond 15 april 2016, aanvang 19.45 uur

 

Locatie: de kantine van ons botenhuis

 

Bijlage: 

 • Verslag van de ALV Najaar 2015
 • Rooster van aftreden
 • Plannen botenhuis

Agenda:

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingezonden stukken
 3. Verslag ALV Najaarsvergadering 2015
 4. Bestuursmutaties: 
  • De tweede termijn van penningmeester Jan Ambergen zit er op. Hij is niet herkiesbaar.
  • Het bestuur stelt Andries Griffioen voor als nieuwe penningmeester.
  • De tweede termijn van roeicommissaris Carla Maquelin zit er op. Zij is niet herkiesbaar.
  • Het bestuur stelt Frans Boerman voor als nieuwe roeicommissaris.
  • Douwe Schuringa heeft te kennen gegeven af te treden als materiaalcommissaris.
  • Het bestuur stelt Marcel Bisseling voor als nieuwe materiaalcommissaris.
  • Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Tenminste drie (meerderjarige) leden kunnen een medelid kandidaat stellen voor deze functie (artikel 9 van de statuten). Graag ontvangen wij de kandidaatstelling vóór 8 april 2016.
 5. Botenhuisplan/bouwcommissie
 6. Kascontrole
 7. Jaarrekening 2016
 8. Vrijwilligersbeleid/enquête
 9. Vrijwilliger van het jaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Indien je agendapunten wilt indienen, verzoek ik je dat vóór 5 april te doen bij secretaris Marica Hofstede de Groot.

 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid. Bij verhindering ontvangen wij graag een afmelding.

 

Namens het bestuur

Marica Hofstede de Groot, secretaris


  

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.