01 05 Contributie 2016

 

 

Logo wave nieuwsbrief

 

Zoals elk jaar ontvang je hierbij een aankondiging van de afschrijving van de contributie voor Isala voor het jaar 2016.
Je ontvangt ook per mail een factuur voor deze contributie.
Rond 25 januari 2016 zal de contributie van je rekening worden afgeschreven. Hieronder staan de contributiebedragen voor de verschillende lidmaatschappen vermeld.

Seniorlid (18 jaar en ouder): € 246.
Juniorlid (t/m 17 jaar): € 142.
Buitenlid € 81.
Leden met een eigen boot: voor de ligplaats € 246 plus € 21,00 per meter bootlengte.
 
Alleen wanneer je géén machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven vragen wij je het juiste contributiebedrag (zie hierboven) rond 25 januari over te maken naar: bankrekeningnummer NL64 RABO 0366274686 t.n.v. Zutphense Roei- en Zeilvereniging te Zutphen o.v.v. Contributie 2016.


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2015 hebben de aanwezigen ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie voor het jaar 2016 te verhogen. Jaarlijks verhogen wij de contributie met het percentage van het prijsindexcijfer om de prijsstijgingen te kunnen volgen.


De contributie is inclusief € 31 bijdrage aan de roeibond KNRB.

 

Eventuele ledenmutaties kun je doorgeven aan onze ledenadministrateur René Kooij: nimdanedel.[antispam].@zrzv-isala.nl. Je kunt hem ook telefonisch bereiken op 0575-510813 of op 06-51308205. Op de website kun je in het inloggedeelte ook je eigen persoonlijke gegevens zoals adres, telefoonnummer en mailadres wijzigen.


Zoals ook vermeld is in het huishoudelijk reglement van de vereniging dient een eventuele opzegging van het lidmaatschap plaats te vinden voor 1 december.


Voor eventuele vragen kun je mij bellen op 0575-554234 of 06-47664582.Met vriendelijke groet,


Jan Ambergen
Penningmeester Isala
retseemgninnep.[antispam].@zrzv-isala.nl


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsflits is een uitgave van Roei- en Zeilvereniging Isala uit Zutphen.